Fjern de planlagte forringelser

Fjern forringelser for unge ældre og lønmodtagere

Den nye regering har en lang række forringelser på tapetet – både for studerende, unge og ældre it folk og andre lønmodtagere. Ingen af regeringspartierne havde annonceret disse forringelser før valget. Alligevel trækker de dem op af hatten så snart regeringen er dannet.

Regeringen vil nu fjerne en forårs fridag - Store bededag. Og det lige midt i overenskomst-forhandlingerne på det private område, hvor vores medlemmer arbejder. De samme regeringspartier, som ved festlige lejligheder taler højstemt om den danske model, hvor hovedprincippet er, at lønmodtagere og arbejdsgiverne forhandler overenskomst uden indgreb fra politikerne. Det er en regulær skandale. Der er peget på mange muligheder for at skaffe disse penge til statskassen. Vi har på PROSA’s delegeretforsamling vedtaget at arbejde henimod en 30 timers arbejdsuge. Vi har brug for kortere – og ikke længere  arbejdstid, som dette vil give.

Vi opfordrer alle medlemmer af PROSA/ØST til at deltage i den af FH arrangerede demonstration mod tyveriet af Store bededag på Christiansborg slotsplads på søndag klokken 14.

Regeringen vil fortsætte felttoget mod de unge ved at forringe SU’en og forringe kvaliteten af en række af kandidatuddannelserne ved at skære et år af dem. Og nu skal beslutningen med skære kraftigt i dimittendunderstøttelsen, som den forrige regering fik gennemført, træde i kraft den 1. maj – lige før årets største kuld af bachelorer og kandidater udklækkes. Det siges, at selv den ny lave dimittend sats for unge under 30 er højere end SU’en. Men dem der siger dette glemmer, at de færdiguddannede ikke længere kan optage studielån, ikke længere kan tjene op til 13.876 kr. pr. måned – uden at blive modregnet i SU, at studierabatter på varer og transport forsvinder og at de skal flytte ud af en eventuel studiebolig.

Fjern nu disse helt urimelige nedskæringer. Vi siger nej til disse fortsatte forringelser i de unges vilkår.

Samtidigt med pensionsalderen løbende skal sættes op, vil regeringen også fjerne 2 af de ordninger, som kan hjælpe ældre it-folk, hvis de har svært ved at finde jobs i perioden op mod pensionsalderen eller ikke har helbred til at blive på arbejdsmarkedet til folkepensionsalderen. Regeringen vil fjerne to af de livliner, der findes i systemet for de ældre. Nemlig muligheden for dem, der betaler til efterlønnen, for at få et seniorjob. (En ret som udløses, hvis man 0-5 år før efterlønsalderen mister dagpengeretten). 

Dertil vil de fjerne seniorpensionen. Og skære 3 år af sikkerhedsnettet for de ældre, som har svært bestride et job, fordi de er slidte efter mange år på arbejdsmarkedet. I dag kan man få seniorpension, hvis man 0-6 år før folkepensionsalderen har mistet halvdelen af erhvervsevnen i det job, man har bestridt. Seniorpensionen er økonomisk på niveau med førtidspension. 

Det skal så erstattes af en såkaldt Arne-plus pension. Men det betyder, at de ældre tidligst kan gå 3 år før (den stadig stigende) pensionsalder. Samtidig vil man få et langt mindre beløb. Selv om Arne-pensionen hæves med 1000 kr. ligger den stadig langt under seniorpensionen.

Alle disse nedskæringer ser måske ikke så slemme ud lige nu, fordi vi fortsat har den højeste beskæftigelse på arbejdsmarkedet.  Men det vil gøre ekstra ondt, når der næste gang kommer en krise, som skaber højere arbejdsløshed.
Vi siger nej til disse forringelser.

Bestyrelserne for PROSA/ØST, PROSA SAX, og PROSA/STUD

PROSA/ØST organiserer og repræsenterer ca. 5.500 it professionelle ansatte øst for Storebælt.

PROSA/SAX er en lokalafdeling for medlemmer beskæftiget på virksomhederne SAS og DXC.

PROSA/STUD er lokalafdelingen for it-studerende.