Løn, Overenskomster

It-ansatte i staten er sikret reallønnen i 3-årigt forlig

Overenskomsten for ansatte i staten blev forhandlet på plads 6. februar. Med aftalen sikres de ansattes realløn, og reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

- Det er et tilfredsstillende resultat. Den aktuelle pandemitilstand har skabt usikkerhed om økonomien i samfundet, og derfor satte skatteministeren en hård, lav økonomisk ramme. I det lys er det godt at sikre reallønnen. Hvis det private så buldrer derudaf igen inden for overenskomstperioden, sikrer reguleringsordningen, at de statsansattes lønninger følger med, siger Morten Rønne, forbundssekretær i PROSA, på vegne af PROSA/Offentlig

Reallønnen sikres med en lønstigning på i alt 4,42 procent over tre år til statsansatte. Forhandlerne var skatteminister Morten Bødskov (S) på statens side og Rita Bundgaard, formand for CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg på lønmodtagersiden. PROSA er repræsenteret i CFU via CO10, som er paraplyorganisation for flere faglige organisationer.

Udover reallønssikring og reguleringsordning indeholder aftalen også en ny seniorbonusordning med valgfrihed mellem løn, frihed og pension. Ordningen har en værdi på op til to dage fri om året for alle medarbejdere på 62 år og derover. Der er også aftalt en videreførelse af statens kompetencefonde, og den grønne omstilling er et nyt tema.

Hvad sker der nu?

Den aktuelle aftale er en rammeaftale for hele det statslige område. Fra 15. februar til 15. marts forhandler tre PROSA-medlemmer udpeget af PROSA/Offentligs generalforsamling om vilkårene i PROSAs statslige it-overenskomst.

- Bestyrelsen har peget på krav om mere pension til løngrupper, der blandt andet indeholder specialister, som ofte er PROSA-medlemmer, men der er ikke i den brede ramme afsat penge til noget ekstra, så det bliver svære forhandlinger, vurderer Morten Rønne.

Forhandlingerne skal efterfølgende forelægges CO10, som vil anbefale medlemmer at stemme enten ja eller nej til resultatet.

Medlemmer af PROSA vil få resultatet til urafstemning hurtigst muligt efter 15. marts. Hvis medlemmerne godkender resultatet, vil en ny overenskomst for it-ansatte i staten træde i kraft 1. april og gælde for en treårig periode.

Læs mere og se takster og vilkår i OK21-aftalen her.