Pressemeddelelse, Overvågning i samfundet

Ny epidemilov er overvågning uden udløbsdato

Tirsdag den 23. februar ventes Folketinget at vedtage en ny epidemilov, der åbner for massiv overvågning af borgere. Loven siger ikke noget om, hvordan data skal beskyttes, eller hvornår de skal slettes. ”Kæmpe tilbageskridt”, siger de it-professionelles formand Niels Bertelsen. Men der er håb om en ændring af loven i sidste øjeblik.

Alt tyder på, at et flertal udenom regeringen vil ændre den såkaldte paragraf 49 i den nye epidemilov, som forventes vedtaget i Folketinget tirsdag. Paragraffen forpligter borgere til at afgive potentielt følsomme oplysninger til myndighederne i meget vidtgående omfang. Derfor kan PROSA – Forbundet af it-professionelle kun anbefale en ændring.

- Den nye epidemilov er et kæmpe tilbageskridt. Selvom vi accepterer særlige omstændigheder under pandemien, bør loven udformes, så vores data beskyttes bedst muligt og slettes igen, så de ikke senere kan bruges på andre måder. Ellers bliver det overvågning uden udløbsdato siger Niels Bertelsen, formand for PROSA.

Med den nye epidemilov i hånden kan sundhedsministeren også pålægge private virksomheder og offentlige institutioner at registrere ansattes, medlemmers og gæsters færden, personnummer og kontaktoplysninger. Det vil fx være muligt at se, om man har været til møde i sin fagforening – en oplysning, der lovmæssigt er personfølsom.

- Nu har vi fået GDPR til at beskytte vores data, og så laver regeringen gud hjælpe mig en lov, der underløber databeskyttelsen og skruer op for overvågningen. Som it-professionelle ved vi, hvordan data og teknologi kan bruges og misbruges, og det her kan bruges til meget andet end smitteopsporing. Epidemiloven bør også sikre, at det ikke sker, siger de it-professionelles formand.