Arbejdsmiljø

Ny rapport: Høj jobtilfredshed men også øget arbejdspres på it-ansatte

En stor undersøgelse fra Arbejdstilsynet blandt lønmodtagere viser positive resultater for ansatte i it-branchen: Jobtilfredsheden ligger i top 7, man har stor indflydelse på opgaveløsning og planlægning af sit arbejde samt arbejdstider.

”Stort set alle virksomheder skriger efter folk, der kan være med til at løfte de mange digitale forretningsprojekter, både i det private og det offentlige. Konklusionerne i rapporten tyder på, at mange virksomheder har læst skriften på væggen, for it-medarbejdere oplever både høj jobtilfredshed og indflydelse på det, de laver. Det er vi i PROSA selvsagt glade for at læse”, siger Curt Kjærsgaard Raavig, der er forbundssekretær i PROSA og fortsætter: 

”Der er ingen tvivl om at selvledelse og indflydelse, på både, hvordan man løser sine opgaver og planlægger sin arbejdstid, er fremtiden. Slagsiden er dog, at arbejdet bliver flydende og uden bagkant, og det giver grobund for udvikling af stress. Rapporten understøtter derfor også en kedelig tendens for It-branchen, hvor næsten halvdelen angiver, at de ofte eller altid står til rådighed udenfor normal arbejdstid.”  

Rapporten fra Arbejdstilsynet viser, at it-medarbejdere generelt arbejder under stort pres med stramme deadlines, stor arbejdsbyrde og uforudsete opgaver. De har svært ved at holde fri, fordi de skal stå til rådighed uden for normal arbejdstid, der kommer uventede opgaver ind og generelt er arbejdsmængderne store. Curt Kjærsgaard Raavig siger:

”I en tid med historisk høj mangel på it-medarbejdere, og hvor arbejdsgivere må aflyse ordrer på stribe, så kan et konkurrencedygtigt parameter i både rekruttering og fastholdelse af it-kompetencer være, at virksomhederne får lagt en god plan for, hvordan stress bedst forebygges. Her ved vi, at der er to initiativer, der kan flytte positivt på balancen: at få etableret et prioriteringshierarki samt at etablere rammer, hvor der kan arbejdes uden afbrydelser.”

Læs mere om PROSAs forslag til at forebygge stress her.

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Kontor har desuden udarbejdet konkrete bud på, hvordan man kan forebygge stress på arbejdspladsen. Læs fx mere her.

Fakta fra rapporten for ansatte i it-branchen

  • It-branchen ligger nummer 4 i top 7, med en score på 7,8 for jobtilfredshed (skala 0-10)
  • 85 % svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har indflydelse på, hvordan arbejdsopgaver løses
  • 78,3 % angiver, at de har indflydelse på, hvilken rækkefølge opgaver løses i
  • 46,5 % angiver, at de ofte eller altid står til rådighed udenfor normal arbejdstid.
  • 24,6 % svarer, at de altid eller ofte ikke når alle arbejdsopgaver
  • 37,8 % svarer, at de altid eller ofte får uventede arbejdsopgaver, der øger tidspresset
  • 22,1 % svarer, at de altid eller ofte arbejder på dage, hvor de har fri

Rapporten ”National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere” (NOA-L) er en undersøgelse blandt lønmodtagere om deres arbejdsmiljø. 

Undersøgelsen er del af Beskæftigelsesministeriets overvågning af udviklingen på arbejdsmiljøområdet, og resultaterne skal bidrage til grundlaget for vidensbaseret policyudvikling, myndighedsudøvelse og indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Undersøgelsen giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i første halvår 2021, og resultaterne kan derfor være påvirket af Covid-19-restriktioner og nedlukning af dele af samfundet. 

Læs undersøgelsen her.

Yderligere spørgsmål kontakt Grith Enemark, kommunikationschef, gre@prosa.dk