Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Når det drejer sig om at forebygge stress er der erfaringsmæssigt to steder der er væsentlige at starte: få etableret et prioriterings hierarki samt sikre sig, at der er perioder hvor man kan arbejde uden at blive afbrudt.

Prioriterings hierarki

Langt de fleste steder vil der være perioder, hvor det ikke er muligt at nå alle opgaver. Her er det væsentligt, at der er en aftale om, hvad det i givet fald er man lader vente, og hvilke opgaver der eventuelt kan flyttes til andre, og hvad man selv skal sikre bliver løst.

Undgå afbrydelser

Det siger næste sig selv at hvis man skal have noget fra hånden er det væsentligt at man har mulighed for at arbejde uden at blive afbrudt af andre opgaver eller generende støj.

Støt hinanden i teamet eller blandt de nærmeste kolleger.

Arbejder man i et team, eller har man en gruppe nære kolleger, kan man forsøge i fællesskab at sikre sig at stressen ikke udvikler sig. Det fjerner ikke i sig selv de problemer, der giver stress, men det kan være med til at sikre, at det bliver håndteret.

En metode er at I i temaet eller gruppen sætter jer ned og hver især fortæller.

  • Hvilke symptomer du har når du bliver stresset.
  • Hvem vil du gerne have giver dig besked, hvis du viser tegn på stress.
  • Hvordan vil du gerne have besked om at du udviser tegn på stress.

Et arbejdshæfte om forebyggelse af stress

Hvis I på arbejdspladsen gerne vil arbejde videre med at forebygge stress har BFAkontor udarbejdet arbejdshæftet Tag hånd om stressen der kommer med en række meget konkrete bud på hvad man kan gøre for at forebygge stress.

BFAkontors arbejdshæfte Tag ånd om stressen