Pressemeddelelse, It og samfund

Positivt fokus på civil forankring i nyt cybersikkerhedsudspil

Det er nye og positive toner, at Forsvarsministeriet i sit nye udspil om styrket cybersikkerhed vil undersøge en civil forankring, vurderer Niels Bertelsen, formand i PROSA. Han har flere gange argumenteret for, at Center for Cybersikkerhed bør være underlagt demokratisk kontrol.

Opdateret 25. juni: På baggrund af udspillet, der kommenteres i denne pressemeddelelse, har Folketinget 24. juni vedtaget Aftale om et styrket cyberforsvar. I aftalen står der:

"For at kunne evaluere og styrke CFCS’ virke med særligt fokus på at øge den samlede indsats over for den private sektor igangsættes en analyse af CFCS’ forankring under Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder fordele og ulemper ved at lægge en del af virksomhedsindsatsen i en civil enhed på Forsvarsministeriets område. Analysen skal foreligge inden sommeren 2022.”

PROSA ser derfor fortsat positivt på det nye fokus.

--------------------------------------------------------------------------

- Forsvarsministeren skal have ros for at se på en civil forankring af Center for Cybersikkerhed, der bør adskilles fuldstændig fra Forsvarets Efterretningstjeneste og underlægges demokratisk kontrol. Med en civil forankring og større gennemsigtighed kunne vi sandsynligvis have undgået overvågningsskandalerne fra sidste år og igen i år, siger PROSA-formand Niels Bertelsen.

Forsvarsministeriet skriver i udspillet fra 9. juni, at ”Vi skal undersøge Center for Cybersikkerheds organisatoriske placering og ansvar med henblik på at afdække fordele og ulemper ved en styrket civil forankring”.

- Det er en løs formulering, og den skal bakkes op af initiativer. En meget stor del af Center for Cybersikkerhed vil uden tvivl kunne flyttes til en civilstyrelse uden større problemer. For eksempel kan rådgivningen af civile organisationer indlysende flyttes. Men givet skandalerne bør man i virkeligheden flytte så meget som overhovedet muligt og kun lade den smule blive i Center for Cybersikkerhed, som ikke på nogen måde kan flyttes ud fra Forsvaret, siger Niels Bertelsen.

En civil forankring vil også hænge langt bedre sammen med ønsket om vidensdeling, som også er et element i udspillet om styrket cybersikkerhed.

- Det er svært at se vidensdeling for sig, hvis den ene part gør alting i det skjulte, siger Niels Bertelsen.

Forslagets element om et cyberhjemmeværn med frivillige it-kyndige har formanden ikke meget til overs for.

- Det er et besynderligt forslag. Taler vi om kompetente it-professionelle, som er ansat til det her i forvejen, og som så skulle arbejde gratis med det i fritiden? I konkurrence med deres arbejdsgiver? Eller it-entusiaster uden de rette kompetencer, som kan risikere at gøre mere skade end gavn i processen? Det virker ikke som en farbar vej at gå, siger PROSA-formanden.

Læs hele Forsvarsministeriets udspil om styrket cybersikkerhed her.