Pressemeddelelse: PROSA anmoder justitsministeren om at opløse KL ved lov

KL bør lukkes

PROSA har i dag, 1. april 2024, anmodet Justitsministeren om at opløse Kommunernes Landsforening (KL) ved lov. Baggrunden for denne opsigtsvækkende anmodning skal findes i Datatilsynets nylige påbud til 53 kommuner omkring videregivelsen af skoleelevers personoplysninger til Google (kendt som Chromebook-sagen).

APRILSNAR

PROSA - Forbundet af It-professionelle har i dag, 1. april 2024, anmodet Justitsministeren om at opløse Kommunernes Landsforening (KL) ved lov. Baggrunden for denne opsigtsvækkende anmodning skal findes i Datatilsynets nylige påbud til 53 kommuner omkring videregivelsen af skoleelevers personoplysninger til Google (kendt som Chromebook-sagen). Her har KL argumenteret for, at de ønsker at fortsætte kommunernes ulovlige brug af Chromebook og mener, der er et behov for lovliggørelse af forholdet gennem en indgriben fra Folketinget.

Niels Bertelsen, formand for PROSA, udtaler: "KL har opfordret Folketinget til at adressere dette problem gennem lovgivning. Vi mener, at en åbenlys løsning nu præsenterer sig selv: Opløsning af KL gennem lov."

I tråd med denne holdning har PROSA sendt et brev til Justitsministeren, hvor foreningen under henvisning til Grundlovens §78, stk. 1, foreslår en opløsning af Kommunernes Landsforening. Argumentet bygger på, at KL bevidst og vedvarende overtræder dansk lovgivning som en del af deres virke, og dermed gør KL's eksistensberettigelse tvivlsom.

"Da videregivelsen af børns persondata ikke er lovlig, så mener vi, at foreningen ikke har et 'lovligt øjemed,' og dermed bør den opløses," uddyber Niels Bertelsen.

Denne anmodning markerer et markant skridt i debatten om privatlivets fred og databeskyttelse i den digitale tidsalder, særligt med fokus på de yngre generationers sikkerhed online. PROSA understreger med denne handling deres engagement i at beskytte borgerlige rettigheder og opfordrer til øjeblikkelig handling fra statens side.

For yderligere information, kontakt venligst:
Niels Bertelsen, Formand for PROSA
Ran Slirpa, pressekoordinator, tlf: 20240401


Baggrund
PROSA har tidligere kritiseret KL’s ide om at lovliggøre Googles dataindsamling i et brev til Folketinget: > Læs brevet her