Pressemeddelelse, Arbejdsmarkedet

PROSA: Fuld lønkompensation ved øremærket barsel

Det er et stort skridt fremad for ligestillingen, at Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet enige om en model for øremærket barsel. Men hvis der skal opnås fuldt udbytte af den gode intention, skal der også være fuld lønkompensation, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA.

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny model for barsel, som betyder mere fleksibilitet for forældre til at fordele barselsorlov samtidig med, at 11 ugers forældreorlov bliver øremærket til hver forælder.

- Vi er glade for modellen fra FH og DA. Den stiller kvinder bedre i ansættelsessituationer og mænd bedre i forhold til barsel. Men for at opnå reel lighed bør modellen ledsages af fuld lønkompensation. Der er ikke frit valg, når der i en familie er stor lønforskel. Så er det ganske enkelt økonomisk dyrt, at den højtlønnede tager orloven. Den øremærkede barsel gør derfor også kampen for fuld lønkompensation under barsel til en fælles kamp for forældre, siger Hanne Lykke Jespersen, som også peger på, at den øremærkede barsel kan være med til at ændre indstillingen til, at mænd tager barsel:

- Øremærket barsel vil være med til at skabe en tiltrængt større respekt om faderskabet, og når det først er givet, at mænd tager barsel, bliver det sandsynligvis nemmere at forlænge den og tilpasse den ønskerne i den enkelte familie, siger hun.

Udvid Barselsfonden
Mænd udgør godt 80 procent af PROSAs medlemmer, og selvom flere kvinder optages på it-uddannelserne, er it stadig et mandsdomineret fag. Derfor vil flere it-virksomheder med modellen for øremærket barsel opleve, at en større del af arbejdsstyrken skal på barsel. Og det er positivt, siger Hanne Lykke Jespersen:

- Sådan er livet jo. Man skal kunne tage barsel fra sit arbejdsliv. Det er godt for ligestillingen, hvis yngre kvinder ikke længere bliver fravalgt, fordi de måske skal på barsel. Omkostningerne skal arbejdsgiverne selvfølgelig have hjælp til. Derfor bør Barselsfonden udvides, og det bør ikke være frivilligt, om arbejdsgivere vil benytte sig af den, sådan som det er i dag. Det skal være lønmodtageres ret, fastslår PROSA-næstformanden.

Model på vej for regnbuefamilier
Arbejdsmarkedets parters model for øremærket barsel adresserer ikke, hvordan den skal implementeres i regnbuefamilier. Men i august præsenterede regeringen et forslag på området, som vil gøre barslen delbar mellem op til fire forældre. Folketingets partier skal nu forhandle om forslaget, så også her er der forhåbentlig mere ligestilling på vej.

- Dette er helt klart tiden til at indtænke andre familieformer i vores barselsregler. Her tænker vi både på regnbuefamilier og soloforældre. To forældre af samme køn er allerede ligestillet med mor og far- konstellationen i dag, men glem ikke soloforældrene her. De burde også kunne råde over samme mængde barsel som et to-forældre par, så barnet har samme mængde samvær med én forælder, eller så soloforælderen kan dele noget af barslen med en anden tæt relation, siger Hanne Lykke Jespersen.

I 2018 undersøgte PROSA LGBT+ medlemmers arbejdslivsvilkår. Undersøgelsen viste, at 7,5 procent af respondenterne identificerede sig inden for gruppen, som typisk betegnes LGBT+. 

Læs mere om forslaget fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening her.