Selvstændige It-folk forlanger for lidt

Curt Kjærsgaard Raavig, PROSAs næstformand

PROSAs lønstatistik viser, at den gennemsnitlige timeløn for selvstændige og freelancere i It-faget ligger lavt. Næstformand Curt Kjærgaard Raavig opfordrer til, at man som minimum får 2½ gang så meget i timen, som hvis man var fastansat.


Ved indsamling af lønstatistik for it-professionelle i starten af 2023, har PROSA også indhentet timepriser for selvstændige og freelancere. I gennemsnit ligger medianen for timepriserne på 600 kr. Det er for lavt mener Curt Kjærsgaard Raavig, næstformand i PROSA. Han siger:

Som selvstændig og freelancer skal man som oftest selv betale pension, ferie, løn under sygdom, it-udstyr med mere – og man skal huske, at afsætte tid til fakturering, regnskab, dokumentation, GDPR-compliance og lignende. Derfor bør freelancere og selvstændige udregne en timepris, der som minimum svarer til 2½ gange den timeløn de ville få som fastansatte.

> Se PROSAs nye lønstatistikker

> Medlemsfordele for selvstændige og freelancere