Stor forskel på it-lønninger

Løn for en afdelingsleder, it-arkitekt og it-strateg er blandt dem, der trækker it-fagets toplønninger, viser lønstatistikken fra PROSA – Forbundet af It-professionelle. Blandt de lavest lønnede it-stillinger findes bruger- og netværkssupport.

Spændet mellem de højeste og laveste it-lønninger varierer fra små 80.000 kr. til godt 40.000 kr. om måneden. Det er ledelse og tunge it-tekniske kompetencer, som blandt andet it-arkitektur, enterprisearkitektur og systemudviklingsmetoder, der fylder mest på listen over de stillingsbetegnelser, som trækker de gennemsnitligt højeste lønninger blandt de it-professionelle.

> Bliv medlem af fagforbundet for IT-professionelle

- Hvis man går efter de høje lønninger i it-faget, skal man uddanne sig til at have de store overblik over it-systemer og til at kunne konstruere dem strategisk til at understøtte og udvikle en forretning. Det er i høj grad den type kvalifikationer, som arbejdsgiverne ofte efterspørger, så lønnen afspejler udbud og efterspørgsel, vurderer PROSAs næstformand Hanne Lykke Jespersen og tilføjer:

- Ledere topper ikke overraskende listen over højestlønnede, men med undtagelse af ledere af softwareudvikling består grupperne af ledere i statistikken gennemsnitligt af noget færre personer end de it-kompetencedefinerede grupper. Så flere kan altså tjene de høje lønninger med tunge it-kompetencer.

Supportrollen er lavest på lønnen

Blandt de lavestlønnede ligger brugersupport helt i bund efterfulgt af netværkssupport, arbejde med user experience (UX), generel installation, administration og support samt systemsupport.

- Supportrollen er en del af it-faget, som vi ofte ser blive centraliseret og i nogen grad automatiseret. Samtidig er grupperne her i statistikken relativt store, så også her er lønniveauet et resultat af udbud og efterspørgsel, siger Hanne Lykke Jespersen. Hun peger også på, at supportrollen kan være en vej ind på it-arbejdsmarkedet, og at den kan give stor indsigt i problematikker på området og dermed danne grund for yderligere opkvalificering.

De højest lønnede har generelt den længste it-erfaring, som i PROSAs opgørelse dækker både studietid og erhvervserfaring. Den længste it-erfaring er på godt 28 år og findes blandt dem, der arbejder med drift af mainframe. Den korteste anciennitet på 8,5 år findes hos dem, der arbejder med user experience.

- Der er grupper af yngre kræfter på listen over de lavestlønnede, som man må forvente stiger væsentligt i løn de kommende år. Hvis man har 8,5 års erfaring, og de fem af dem er fra studiet, har man jo stadig en rigtig pæn lønudvikling til gode, siger Hanne Lykke Jespersen.

> Tjek din løn i PROSAs lønstatistik (2023)

TOP 10: Her er lønnen højest (2021)

1

Afdelingsledelse

77588,86

2

Afdelingsledelse, specifikt softwareudvikling

70558,35

3

Teknisk salg

68780,5

4

Arkitektur

67136,03

5

It-strategi

66926,27

6

Enterprisearkitektur

65408,3

7

Afdelingsledelse, drift

65108,73

8

Systemudviklingsmetoder

64876,83

9

Drift Mainframe

64356,77

10

Databasedesign/arkitektur

62455,59

TOP 10: Her er lønnen lavest (2021)

1                Brugersupport, Helpdesk

40898,34

2                Netværkssupport

43436,6

3                User experience

44041,48

4                HTML-kodning, PHP/Javascript

44410,52

5                Generel installation, adm. og                        support

44416,47

6                Systemsupport

45172,01

7                Brugergrænseflade design

45351,24

8                Webmaster

46707,88

9                Installation slutbrugerudstyr

46829,78

10              Funktionel test

47487,17

Bag om tallene

Tallene er fra PROSAs lønstatistik og baseret på privatansatte it-professionelles lønindberetninger. I beregningen af lønningerne er der udover bruttolønnen indregnet arbejdsgiverens pensionsbidrag, bonus samt fridage udover fem ugers ferie. Stillingskategorier med mindre end fem besvarelser er ikke medtaget for at undgå nem genkendelighed for respondenterne. Den aktuelle lønstatistik er baseret på 3.096 besvarelser fra ansatte i it-faget. Det svarer til en svarprocent på 27,5. Besvarelserne omfatter lønnen for januar 2021, og oplysningerne er indsamlet i perioden 29. januar – til 28. februar 2021.