Løn

Stor forskel på stigninger i it-startlønninger

Startlønningerne for privatansatte it-professionelle er steget 12,4 procent på fem år, viser PROSAs lønstatistik. Det er kun et par procent over den generelle lønudvikling i samfundet, men stigningerne svinger fra 5,7 og op til 38 procent for de forskellige uddannelsesretninger.

- Det er tankevækkende, at arbejdsgiverne konstant taler om mangel på arbejdskraft og lønstigninger i it-faget, men de her tal er jo slet ikke stukket af, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand for PROSA.

Mens it-startlønningerne for privatansatte i gennemsnit er steget 12,4 procent, er de it-professionelle generelt steget 12,5 procent i løn fra 2017 til 2021, viser lønstatistikkerne fra PROSA. Tal fra Danmarks Statistik viser, at lønstigningen for arbejdsmarkedet generelt har været 10,3 procent i den samme periode.

- Arbejdsgiverne har tilsyneladende svært ved at vænne sig til, at it-faget er blevet så etableret, som det er, og at man kan stå på rimelige lønkrav i dag, hvor it er blevet need to have og ikke nice to have. Men vores tal viser altså ikke, at lønnen stiger særligt i forhold til det øvrige arbejdsmarked, selvom arbejdsgiverne er glade for at fortælle den historie, siger Hanne Lykke Jespersen.

Lønstigninger fra 0,7 til 38 procent
Udviklingen i startlønningerne svinger voldsomt, og både universitets- og erhvervsuddannedes startlønninger har taget meget store hop.

Isoleret set er civilingeniører inden for it steget fra en gennemsnitlig startløn i 2017 på 33.730 kr. til et gennemsnit på 46.538 kr. i 2021. Det er en stigning på 12.808 kr. og 38 procent. Også it-supporteres startløn har taget et stort ryk opad og er gennemsnitligt steget med 9.147 kr. og 35 procent.

I den anden ende af stigningerne ligger bachelorer i datalogi, der med en startløn på gennemsnitligt 38.934 kr. i 2017 og 41.164 kr. i 2021 er steget beskedne 2.230 kr. eller 5,7 procent. For alle tre grupper gælder dog, at andelen af respondenter er relativt lav, og derfor skal de store udsving tages med et gran salt.

Helt i bunden er gruppen ”Anden kandidat mv. med it”, som kun er steget 0,7 procent i perioden. Denne kategori samler dog respondenter uden for de specifikke uddannelser, der spørges til i undersøgelsen, så det tal dækker flere uspecificerede uddannelsesretninger.

Med 92 respondenter i 2017 og 66 respondenter i 2021 er Cand. It. den uddannelsesretning med flest respondenter i statistikken. For den gruppe er startlønnen steget fra 37.531 kr. til 41.403 kr. Det svarer til en stigning på 3.872 kr. og 10,3 procent.

Gennemsnitlige startlønninger i 2017

UddannelseRespondenterLøn i gnst.

 It-supporter

8

26.142 kr.

Datamekaniker/datafagtekniker

9

33.510 kr.

It- og elektronikteknolog/It-teknolog

5

30.179 kr.

Datamatiker

79

33.520 kr.

Bachelor i datalogi

15

38.934 kr.

Professionsbachelor i webudvikling

16

33.182 kr.

Professionsbachelor i softwareudvikling

24

34.094 kr.

Anden Bachelor mv. med it

11

33.022 kr.

Cand.scient. Datalogi

41

39.700 kr.

Civilingeniør inden for it

8

33.730 kr.

Cand. It

92

37.531 kr.

Cand. Merc. inden for it

7

34.378 kr.

Anden kandidat mv. med it

12

41.959 kr.

                                                                             

UddannelseRespondenterLøn i gnst.Stigning fra 2017 i %

It-supporter

10

35.289 kr.

35%

Datatekniker (skiftet navn)

25

37.495 kr.

11,9%

It- og elektronikteknolog/It-teknolog

4

36.318 kr.

20,3%

Datamatiker

72

36.268 kr.

8,2%

Bachelor i datalogi

18

41.164 kr.

5,7%

Professionsbachelor i webudvikling

17

37.499 kr.

13%

Professionsbachelor i softwareudvikling

26

37.865 kr.

11,6%

Anden Bachelor mv. med it

22

39.418 kr.

19,4%

Cand.scient. Datalogi

35

45.819 kr.

15,4%

Civilingeniør inden for it

12

46.538 kr.

38%

Cand. It

66

41.403 kr.

10,3%

Cand. Merc. inden for it

8

43.960 kr.

27,9%

Anden kandidat mv. med it

20

42.241 kr.

0,7%

Tallene bag tallene

Startlønningerne er trukket fra PROSAs lønstatistik (link).  I undersøgelsen spørges til en række uddannelser, og respondenter uden for de specifikke uddannelser kommer i kategorien ”Anden kandidat mv.”. Pension, værdien af ferie ud over 5. ferieuge, bonusser og engangsvederlag er medregnet i de gennemsnitlige startlønninger.

Respondenter
Startlønningerne fra 2017 er baseret på 327 respondenter med to års erfaring eller mindre (i alt 3.222 besvarelser fra ansatte i it-faget). Besvarelserne omfatter lønnen i januar 2017, og oplysningerne er blevet indsamlet i perioden 27. januar til 5. marts 2017. 

Startlønningerne fra 2021 er baseret på 335 respondenter med to års erfaring eller mindre (i alt 3.096 besvarelser fra ansatte i it-faget). Besvarelserne omfatter lønnen for januar 2021, og oplysningerne er indsamlet i perioden 29. januar til 28. februar 2021.

Vil du blive skarpere til lønsamtalen?
PROSA afholder jævnligt lønforhandlingskurser i blandt andet PROSAs kontorer i København, Aarhus og Odense samt online: https://www.prosa.dk/kurser/

Læs mere om startlønninger i PROSAs lønstatistik.