Andre aflønningsformer, Ansættelsesforhold, Løn

Tænk i alternativer til lønkroner

Trods corona bliver der fortsat forhandlet løn rundt om på alle landets it-arbejdspladser. Men det er ikke sikkert, at der er økonomi til flere lønkroner. Derfor bør du tænke i alternative goder, anbefaler PROSA-jurist.

Selv om det kan føles som om, at hele samfundet er er gået i stå, er der fortsat bevægelse i lønforhandlingerne rundt om i it-branchen.
– Rigtig mange nyuddannede kontakter os i øjeblikket for at få sparring om forventet lønniveau forud for jobsamtaler eller forhandling af løn af deres første job. Vi får også jævnligt henvendelser fra medlemmer, der i forbindelse med jobskifte ønsker at få råd til at forhandle lønnen i det nye job, siger Amanda Overskov Jakobsen, der er jurist i PROSA.

Hun anbefaler, at du altid før en lønsamtale finder ud af, hvad andre får for et tilsvarende job. Her kan du med fordel bruge PROSAs lønstatistik.
– Sæt dig et mål for, hvad du vil have, herunder hvad vil du gerne have, hvad vil du være tilfreds med, og hvad der er realistisk. Mærk efter, hvor din smertegrænse er, siger hun.

Læg en plan

Det er ifølge juristen givet godt ud, hvis du gør dig nogle tanker om, hvad din chef lægger vægt på, og om du kan komme nogle af din chefs ønsker og behov i møde.
– Tag ved lære af tidligere lønforhandlinger og forbered nogle svar på nogle af de indvendinger, du ved, der kan komme fra chefen. Bliv helt klar over, hvad du vil fremhæve ved dig selv. Det kan være veludførte arbejdsopgaver, særligt gode resultater, øget ansvar, oplæring af andre, personlige kompetencer samt den ros og succes, du har opnået i løbet af året. Vælg et, to eller højst tre gode argumenter for, hvorfor du fortjener den lønstigning, du kræver, og forbered dig på at skulle gentage igen og igen, siger Amanda Overskov Jakobsen.

Derudover kan det være en rigtig god idé at bruge lidt tid på at overveje alternativer, da løn i kroner og ører er ikke alt, der kan forhandles om.
– Du må gerne være kreativ i tanker om, hvilke former for fryns der kan være relevante for dig, siger hun.

Det kan være fri mobil, hjemmearbejdsplads, avis eller ugeskrift, pendlerkort, firmabil, bærbar, barsel, mere ferie, pension, flex/fixtid, overarbejdsbetaling med mere.
– Tænk over, hvilke goder der kunne skabe værdi for dig. For unge mennesker i starten af deres karriere kan det måske give mening at forhandle om mere barsel med fuld løn eller retten til barns 1. sygedag med løn. For andre kunne det måske være aktuelt at forhandle om et højere arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, siger Amanda Overskov Jakobsen og understreger:
– Fordelen ved at forhandle om goder, der ikke umiddelbart kan gøres op i kroner og ører, er, at arbejdsgiveren ikke skal have flere penge op af lommen nu og her.

Hvis dit ansættelsesforhold ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, har din chef som udgangspunkt ikke en juridisk pligt til at holde en lønsamtale med dig.
– Dog er det skrevet ind som et vilkår i rigtig mange kontakter, at lønnen forhandles én gang årligt. Og hvis det er et vilkår, som fremgår af kontrakten, bør det naturligvis overholdes, siger Amanda Overskov Jakobsen.

Tag initiativet

Hvis din arbejdsgiver ikke selv indbyder dig til lønsamtale, vil det ifølge juristen være helt naturligt, at du selv tager teten og beder om samtalen.
– Men det er vigtigt at huske, at retten til en lønsamtale ikke er en ret til lønstigning. Det kan være, at din arbejdsgiver ikke mener, at en lønsamtale giver mening, hvis der ikke er plads i budgettet til lønstigninger. Men her må du gerne kræve en lønsamtale alligevel og så eventuelt komme med forslag til alternative frysegoder, hvis ikke kroner og ører kan komme på tale det pågældende år, siger hun.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke får noget ud af en lønsamtale?
– Det kommer meget an på, hvad årsagen er til, at du ikke bliver imødekommet i dine lønkrav. Hvis chefens argumentation går på manglende resultater eller andet, der har med dig at gøre, så giver det jo mening at tale om, hvordan du kan forbedre det i fremtiden. Hvis argumentationen går på virksomhedens økonomi, kan det være svært at gøre så meget.

Hvorfor siger man, at man skal forberede sig til sin lønsamtale hele året?
– Fordi det gode argument for en lønforhøjelse ligger i de resultater, du har skabt gennem hele året, og ikke blot de sidste par måneder op til lønforhandlingen. Derfor kan det være en god idé at notere dine succeser, ros og resultater løbende, så der ikke er noget, der går i glemmebogen.

3 gode råd til lønsamtalen

BRUG LØNSTATISTIK
Undersøg først og fremmest, hvad andre it-professionelle får for et tilsvarende job. Du kan finde de relevante tal i PROSAs lønstatistik og overenskomster.

VÆR REALISTISK
Det er vigtigt, at du sætter dig et mål for, hvad du gerne vil have ud af lønsamtalen. Vær ambitiøs, men tænk også på, hvad der er realistisk at kunne opnå.

FORBERED DIG
Bliv helt klar over, hvad du vil fremhæve ved dig selv. Vælg højst tre gode argumenter for, hvorfor du fortjener lønstigning og forbered dig på at skulle gentage dem.