Der er for øjeblikket udfordringer med vores mailsystem. Hvis du har en sag der haster, så ring 33 36 41 41

Kvindekonferencen 2023 – Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

Weekendkonference for dig, der er kvinde i en mandsdomineret branche. Kom med og få netværk, viden og værktøjer til dit arbejdsliv.

Baggrund:
I Danmark har vi et meget kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked. F.eks. på erhvervsskolerne, hvor 9 uf af 10 elever befinder sig på en uddannelse domineret af det ene køn. Det er med til at skabe en kønsopdeling, hvor kvinder og mænd befinder sig i forskellige sektorer og brancher.

Den skarpe kønsopdeling er med til at skabe dårligere trivsel og arbejdsmiljø for de kvinder, der er minoritet i deres fag. Kønsopdelingen er også skadelig for ligeløn og for arbejdspladsen, fordi mangfoldighed på arbejdspladsen skaber bedre samarbejde og problemløsning samt bedre mulighed for rekruttering.

Indhold:
Konferencen er et tilbud til kvinder, der arbejder i traditionelt ’mandsdominerede’ fag. Konferencens formål er at give deltagerne et netværk af andre kvinder i samme situation til at dele erfaringer og ressourcer med.

Deltagerne får viden og redskaber til at forstå og adressere de udfordringer, der er forbundet med det kønsopdelte arbejdsmarked. Konferencen vil desuden danne ramme for skabelsen af faglige grupper, som kan leve videre efter konferencens afslutning.

Udbytte:
På konferencen vil deltagerne:

  • Få et netværk af kvinder inden for egen branche/fag
  • Få viden og redskaber til at forstå og adressere udfordringer forbundet med det kønsopdelte arbejdsmarked
  • Få mulighed for at blive en del af faglige basisgrupper, som kan leve videre efter konferencens afslutning
  • Opnå viden om herskerteknikker, sexisme og andre former for diskrimination
  • Træne normkritisk analyse og praksis
  • Få redskaber til at skabe forandring

Målgruppe:
Fagligt aktive kvinder, der arbejder i traditionelt ’mandsdominerede’ fag.

Tilmeld dig via PROSA, så vi kan dække dit deltagergebyr.
Overnatning og forplejning er inkluderet heri. 


Program:

Lørdag den 9. september
Kl. 12.00-13.00: Ankomst og frokost
Kl. 13.00 - 13.30: Velkomst til kvindekonferencen 2023. Præsentation af program og deltagere
Kl. 13.30 - 15.00: Når kønnet har betydning – kønsnormer og karrierevalg v. Sanne Søndergaard - journalist, komiker og forfatter
Hvordan påvirker normer for køn vores uddannelses- og karrierevalg? Og hvad kan man gøre for at udfordre kønsstereotyper?
Kl. 15.00 - 15.20: Pause
Kl. 15.20 - 18.00: Faglige basisgrupper v. relevante faglige facilitatorer
Netværksdannelse opdelt på fag og brancher. Formålet med basisgrupperne er at give kvinder, der arbejder i traditionelt ’mandsdominerede’ fag, en sparrings- og ressourcegruppe inden for eget fag.
Grupperne faciliteres af personer fra faget, fx vil gruppen for elektrikere blive faciliteret af en kvindelig elektriker.
Kl. 18.00 - 19.30: Middag Med festligt indslag og præsentation af søndagens workshop
Kl. 19.30 - 21.30: Workshop: Lav din egen skurvognskalender v. Sara Ferreira, indehaver af Kritisk Pynt
Vi laver vores egne skurvognskalendere, der kan erstatte de nøgne kvinder, der fortsat hænger i skurvognene – med kreativ inspiration fra Kritisk Pynt.

Søndag den 10. september
Kl. 09.00 - 09.30: Godmorgen og opsamling fra lørdag v. konferencier. Introduktion til dagens program
Kl. 09.30 - 12.00: Workshops med fokus på forskellige temaer

  • Spor 1: Forvandlende fortællinger v. Hakon Elliott Mogensen: Brug den personlige fortælling til at skabe forandring i dit fag.
  • Spor 2: Mestringsstrategier der virker v. Foreningen Byggeriets Samfundsansvar. Opnå viden om herskerteknikker, sexisme og andre former for diskrimination. Vi træner redskaber til at håndtere svære situationer og giver gode råd til arbejdsgiverne.
  • Spor 3: Politisk værksted - Lad os bryde det kønsopdelte arbejdsmarked v. Murer-Mette og Anna Berg, politisk konsulent i Kvinderådet. Hvordan kan vi bruge vores erfaringer som kvinder i traditionelt mandsdominerede fag til at skabe politisk forandring.
  • Spor 4: Normkritik som analyse og praksis v. Normstormerne: Hvad er normkritik og hvordan kan vi bruge en normkritisk tilgang til at forstå og forandre vores arbejdspladser.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 - 14.00: Præsentation for panel. Vi præsenterer arbejdet fra de fire workshops for et panel bestående af politikere, virksomhedsledere og fagforeningsledere.
Kl. 14.00 – 15.00: Opsamling og tak for denne gang v. konferencier. Afslutning i faglige basisgrupper. Kåring af de bedste skurvognskalendere.

Dato

Start09. sep 2023 12:00
Slut10. sep 2023 14:00

Sted

Metalskolen i Jørlunde

Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

Se på kortRejseplan

5 ud af 10 pladser tilbage

Kontakt

FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelser), thb@prosa.dk

Bliv medlem af PROSA

Som medlem af PROSA får du en lang række fordele, som bl.a.

Gratis kurser

Juridisk rådgivning

Faglige netværk

Gode bankaftaler og forsikringer

Læs mere