PROSA internt

Årets generalforsamlinger i PROSA

Seks lokalafdelinger har i den sidste måned afholdt generalforsamlinger. Her er overblikket inklusive et nostalgisk bud på årets PROSA-sang til de kommende julefrokoster leveret af PROSA/VEST.

PROSA/SAS glædede sig over, at overenskomstfornyelsen i marts 2017 kom igennem med et fornuftigt resultat, som medlemmerne heldigvis også var tilfredse med, idet urafstemningen efterfølgende viste 100 procent ja-stemmer - det gjaldt i øvrigt for begge overenskomster med henholdsvis CSC Airline Solutions A/S og SAS.

I PROSA/CSC var man optaget af de udfordringer, som den nye fusion mellem CSC og HPE havde givet. Lokalafdelingen glædede sig over to forestående efterbetalinger til medlemmerne afledt af en konkret faglig sag, som stammer fra 2011, hvor CSC lavede en fejl i løntrækket i forbindelse med konflikten, og hertil en endelig udbetaling fra den tidligere Arbejdsmiljøpulje. Og selvom der ikke er tale om store beløb, så repræsenterer de samlet set et par millioner kroner. Der var genvalg til bestyrelsen og til Peter Ussing som HB-medlem.


PROSA/Offentlig

Det væsentligste punkt på generalforsamlingen i år var Moderniseringsstyrelsens fremfærd og de konkrete OK18-forhandlinger, som er ved at starte på nuværende tidspunkt. Derudover blev FTF/LO-fusionen diskuteret, specielt hvordan det kunne påvirke det offentlige område. Den seneste kontrovers mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen, nemlig den betalte frokostpause, blev diskuteret, og hvordan det ville præge overenskomstforhandlingerne. Grundet det lave fremmøde (ni) blev der kun valgt en minimal bestyrelse.


PROSA/STUD afholdt generalforsamling  og vil konkret arbejde med følgende i perioden 2017-2018:

·        Synlighed på studiestederne

·        Synlighed på de sociale medier

·        Fokus på netværksdannelse, f.eks. via lokale studiestedsarrangementer og regionale træf

·        Fortsætte og styrke tiltag - lokalt, regionalt og på tværs af samme

·        Styrke og øge samarbejdet med og understøttelsen af STUDganizerne

·        Fokus på de studerendes psykiske arbejdsmiljø

PROSA/VEST

Et af de første punkter på lokalafdelingens generalforsamling var afsyngelse af en PROSA-sang fra 1980. En mulig inspiration for de PROSA-medlemmer, som ønsker af sætte et festligt præg på den kommende tids julefrokoster ude i virksomhederne:

Melodi: Lille føl af J. C. Gebauer

Tekst: 1980, ukendt

 

1. Programmør, op'ratør,

kom nu lige her og hør:

syn's du livet ej er rosa,

melder du dig ind i PROSA!

og hvis du har lyst til fest,

så kom ind i PROSA VEST!

 

3. Guldkorn har vi masser af,

(laver næsten et hver dag).

Vi har fyldt en vældig mappe,

alle sammen er de rappe.

Hør nu den vi syn's er bedst:

"Spørg i ØST - få svar i VEST".

 

4. Det her PRO-SA halløj

sør' for løn og mad og tøj.

Nu skal alle være iført

PROSAs pæne røde T-shirt.

Men bli'r du i Aarhus gæst,

skaf dig da en PROSA VEST!

 

6. Pigelil, ligetil,

hvad du vil er ligestil.

Du ska' arbejd' efter evne

med vor ulighed at jævne.

Udvalget for ligestand

er fem kvinder og en mand.

Bestyrelsens beretning

Siden sidste generalforsamling har vi fået tilknyttet en ny forbundssekretær, Henrik Jacobsen. Det har givet mere politisk aktivitet i Midt- og Østjylland især. Bestyrelsen fandt hurtigt ud af, at der med fordel kunne kigges på måden, bestyrelsesmøderne foregår på, og har derfor arbejdet med ændringer i struktur og arbejdsform. Blandt andet har vi taget Nextcloud i brug til dokumenthåndtering og samarbejdsværktøj mellem møderne. Vi har også benyttet os af møde-software, så de, der bor langt fra Aarhus, har kunnet deltage i møderne uden at skulle bruge tid på transport.

I forbindelse med PROSAs 50 års jubilæum afholdt vi en velbesøgt reception, hvor man blandt andet kunne rejse ned ad udviklingens memory lane, afprøve nyeste udgaver af virtual reality og se 3D-print i aktion.

På sikkerhedssiden har vi i PROSA/VEST ved flere arrangementer været aktive med at fortælle folk om sikkerhed på nettet, ligesom vi har udleveret USB-nøgler med Tails-OS på. Der er desuden blevet lavet security shields til mobiltelefoner. Vi var blandt andet aktive på Internetweek 2017 i Aarhus.

I Aalborg har vi udvidet samarbejdet med HAL9K, og der bliver nu lavet en del arrangementer omkring open source. I forbindelse med Automate IT er der skabt kontakt til et nyt makerspace i Silkeborg. Vi har i det hele taget godt gang i arrangementerne, og der kommer masser af gode forespørgsler på nye. PROSAs landsorganisation er også begyndt at arrangere mere i det jyske, hvilket vi er rigtigt glade for.

Bestyrelsen fremlagde forslag til en ny arbejdsplan, som blev enstemmigt vedtaget sammen med budgettet. VEST-bestyrelsen arbejder på en generel afklaring af, hvordan fordelingen af arrangementsudgifter mellem PROSA/LAND og PROSA/VEST skal være. Medlemstallet er stigende: 3.515 medlemmer i 2017.

PROSA/ØST

Styrket fokus på arrangementer og arbejdspladser i ØST.

Fortsat fokus på et bredt udvalg af it-arrangementer, organisering på flere arbejdspladser og støtte til medlemmer, der aktuelt står uden et it-job. Dette er hovedindholdet i handlingsplanen og budgettet, der blev vedtaget på generalforsamlingen i PROSA/ØST den 28. oktober 2017.

Med 5.600 medlemmer i ryggen er det PROSAs største lokalafdeling, der omfatter privatansatte, selvstændige og ledige øst for Storebælt. Knap 40 personer deltog fra næsten det samme antal forskellige arbejdspladser.

Fem personer blev genvalgt til bestyrelsen, og fem personer blev nyvalgt. Blandt andre bliver Henrik Kroos ny ØST-repræsentant i hovedbestyrelsen, da den tidligere repræsentant var udtrådt i utide. Generalforsamlingen tolkede her vedtægterne, så der skulle foretages nyvalg frem for at rykke suppleanterne op, og bad om en paragrafpræcisering til næste år. Et forslag om reduceret afdelingskontingent blev trukket, da debatten viste ønske blandt de fremmødte om at fortsat have en solid økonomi.

Overblikket er baseret på indberetninger fra PROSAs lokalafdelinger via John Jørgensen, Morten Rønne, Amalie Bonde Jørgensen, Jetthe Lennore Revsgaard,  Bjarke Friborg.