PROSA internt

Læserbrev

Prosabladet nr. 11 bringer en artikel, der under overskriften ”Uacceptabel adfærd” refererer fra sidste hovedbestyrelsesmøde. Artiklen er misvisende på i hvert fald to punkter. For det første forsøger artiklens forfatter i lighed med PROSAs politiske og administrative ledelse at transformere en politisk konflikt i redaktionsudvalget til et spørgsmål om mobning og arbejdsmiljø - en konflikt, som ledelsen fra første færd udviste en forudindtaget og ensidig holdning til, og som forretningsudvalget har håndteret meget ringe ved at forspilde chancerne for dialog og fremsætte rigide og ultimative krav.

For det andet fremgår det ikke af artiklen, at den udtalelse, PROSAs ledelse havde fremlagt på HB-mødet, først blev vedtaget, efter at cirka halvdelen af dens indhold – nemlig referencerne til tre tidligere redaktionsudvalgsmedlemmer – efter et flertal af HB-medlemmers ønske var blevet fjernet. For som et HB-medlem, Henrik Kroos, påpegede, ville vedtagelsen af udtalelsen i ledelsens oprindelige udgave logisk set kræve, at HB indstillede de tre redaktionsudvalgsmedlemmer til eksklusion. Dermed faldt endnu en af ledelsens skueprocesser til jorden. Når nu de ’skyldige’ ikke havde lyst til at deltage i deres egen heksebrænding, den aflyste ekstraordinære delegeretforsamling, satsede man – forgæves, viste det sig - på HB-mødet.

Var det ikke på tide at stoppe skindiskussionerne og tage fat på de reelle, politiske problemer i PROSA, således som der lagdes op til i min artikel ”Forholdet mellem ansatte og valgte i en fagforening” i Prosabladet nr. 10?