Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Arbejdsløshed, Dansk it-politik, Fagforeningernes rolle

PROSA flytter debatten om privacy og arbejdsforhold til Bornholm

I PROSA bruger vi alle muligheder for at udbrede vores holdninger og værdier og få politikere og magthavere til at rykke på dem. Derfor var vi i år en større gruppe aktivister, valgte og ansatte, som tog til Bornholm for at deltage i debatterne og med flyeruddelinger fra vores eventcykler gøre folkemødets deltagere opmærksomme på, hvordan de kan beskytte sig mod den omsiggribende overvågning.

Og hold da op det gik godt!

Vi fik snakket med hundredvis af mennesker, deltaget i utallige debatter og generelt sat dagsorden både blandt beslutningstagerne og de almindelige deltagere på solskinsøen.

Blandt meget andet lykkedes det os:

  • At få et møde med beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard om gruppen der falder ud af dagpengesystemet
  • At give Joachim B. Olsen tørt på fordi han vil gøre de arbejdsløse fattigere (se http://www.avisen.dk/vred-fagboss-til-joachim-b-straf-faar-ikke-arbejdsl_392678.aspx)
  • At få sat dagsorden om overvågning i arbejdslivet til debat i LO og FTF’s telt, hvor PROSA var bredt anerkendt som eksperterne på området (se bl.a. (https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/vi-har-brug-for-at-faa-at-vide-naar-vi-er-naive)
  • At få opfølgende møder med FOA, IBIS og SF om frihandelsaftalerne CETA, TTIP og TISA
  • At få et opfølgende møde med Finn Sørensen (Ø) om overvågning i arbejdslivet
  • At være med til at løfte debatten om atypisk ansatte og deres placering i dagpengesystemet, sammen med en bred alliance af fagforbund
  • At sætte fokus på digitalt selvforsvar gennem en utrættelig indsats fra vores aktivister med flyeruddelinger og utallige snakke med folkemødedeltagerne

Alt i alt synes vi deltagelsen i Folkemødet har været spændende, oplysende og har kastet en masse vigtige politiske resultater af sig, som giver os mulighed for at øve endnu større indflydelse på vores kerneværdier ude i samfundet.

Nu fortsætter det store arbejde med at følge op på resultaterne og brede dagsordenerne endnu længere ud. Det knokler vi videre med nu og med hjælp fra alle vores IT-professionelle aktivister, så skal det nok lykkes.

Hvis i har spørgsmål eller vil deltage i arbejdet med nogen af de emner, så er i velkomne til at kontakte artiklens forfatter på jar@prosa.dk