PROSA internt

15. februar er PROSAs fødselsdag

Den 15. februar 1967 blev PROSA stiftet. Og i dagens anledning kan du direkte downloade alle fire sektioner af jubilæumsavisen, som fortæller den righoldige og mangfoldige historie om PROSA gennem de første 50 år.

I et halvt århundrede har PROSA været med til at sætte dagsordenen som fagforening for professionelle it-folk. Først og fremmest har PROSA varetaget it-folkenes interesser omkring løn- og arbejdsforhold, uddannelse, efteruddannelse, it-udvikling m.m. Men PROSA har også altid blandet sig og forsøgt at påvirke politikere og andre beslutningstagere, bl.a. når det drejer sig om registrering af persondata, overvågning, patenter på software og it-politik generelt. 

Også på områder, der ikke har direkte forbindelse til it, har PROSA markeret sig gennem årene, fx ved 1970’ernes og 80’ernes fredsdemonstrationer, ved deltagelse i ligestillingsaktiviteter i 1970’erne og 80’erne og i de senere år ved modstanden mod frihandelsaftaler.

PROSA har altid fremstået som ’klassens frække dreng’, der lå i slagsmål med andre: HK, LO, FTF, Arbejdsretten, arbejdsgivere mfl ., og PROSA har i høj grad påvirket det fagretslige system. Nogle gange har PROSAs kampe ført til store sejre, der gav it-folkene rigtig gode overenskomster. Andre gange har det ført til nederlag, hvor PROSA har mistet rigtig gode overenskomster.

Men PROSA står stadig – og med begge ben placeret solidt på jorden. På demokratisk vis har PROSAs medlemmer været med til at udvikle PROSA fra ”PROSA, Edb-fagets fagforening” til ”PROSA, Forbundet af it-professionelle”, et slagkraftigt forbund, som er i fortsat udvikling og som i stigende grad er det naturlige valg for it-professionelle.

Den avis du læser læser på skærmen, er ’PROSAVISEN’, som udkommer i anledning af PROSAs 50 års fødselsdag den 15. februar 2017.

I avisen kan du dykke ned i PROSAs righoldige og mangfoldige historie gennem de første 50 år og læse om nogle af de temaer, som har været og er med til at defi nere PROSA.

PROSAVISEN er sektionsopdelt:

God læselyst med denne jubilæumsavis.(PDF)