Arbejdsgiver må ikke sladre

Din arbejdsgiver har tavshedspligt og må ikke sladre

Der er grænser for, hvad arbejdsgiveren må fortælle om din fratræden. Blandt andet er det forbudt at videregive oplysninger om strafbare forhold. Det kan faktisk udløse stor bøde.


Halleluja for Datatilsynet. I hvert fald i denne omgang. Datatilsynet har netop politianmeldt en virksomhed og indstillet pågældende virksomhed til en bøde på 150.000 kroner. Årsagen er, at virksomheden i strid med Persondataforordningen, samt almindelig pli og god opførsel sådan helt generelt, havde valgt at dele årsagen til, at en medarbejder var fratrådt, med en række af virksomhedens kunder. 
Der er ikke noget i vejen for, at din tidligere arbejdsgiver oplyser dine kolleger eller kunder om, at du er fratrådt, men der er altså grænser for, hvad de må sige om årsagen til din fratrædelse.

I denne sag havde virksomheden ikke kun fortalt kunderne, at den pågældende medarbejder ikke længere var at finde i medarbejderstaben, men havde også informeret om, at vedkommende havde begået ulovlige handlinger under ansættelsen og derfor var blevet bortvist. Videregivelse af mulige strafbare forhold er ikke i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 8, og i denne sag har Datatilsynet altså vurderet, at informationsniveauet i den konkrete situation var lidt for gavmildt, og derfor har Datatilsynet anmeldt virksomheden til politiet.
Selvom din arbejdsgiver ikke må dele den type informationer med andre, hvis der ikke ligger et sagligt hensyn bag, så må din arbejdsgiver faktisk gerne gemme oplysninger om, at du eksempelvis har begået strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne dokumentere sagligheden af en opsigelse eller bortvisning senere hen.


Hvad er så i orden, at din arbejdsgiver deler?
Selvom det oftest er nok, at din arbejdsplads melder ud, at du har fratrådt din stilling, så kan det være meget rart at have lidt hånd i hanke med, hvad der meldes ud, hvis din fratrædelse ikke kun skyldes din arbejdsgivers forhold. Hvis I har lavet en fratrædelsesaftale, kan det derfor være en god idé, at I samtidig også aftaler, hvad der meldes ud internt i virksomheden, men også eksternt, hvis du har haft kontakt med eksterne samarbejdspartnere og kunder. 

Når du fratræder din stilling uanset årsag, så har din arbejdsgiver en berettiget interesse i at informere samarbejdspartnere og kolleger om, at du er fratrådt. Det skyldes, at din arbejdsgiver skal have mulighed for at hindre, at der sker rygtedannelser og uro på arbejdspladsen på grund af fratrædelsen. Det hensyn giver dog ikke din arbejdsgiver ret til at dele årsagen til, at du er fratrådt. Det er Datatilsynets anmeldelse et glimrende eksempel på.  

Din arbejdsgiver har ikke ret til at dele årsagen til, at du er fratrådt, Signe Rasmussen, jurist i PROSA


DET GODE RÅD 
Sørg for i forbindelse med fra­træden at lave en aftale med din arbejdsgiver om, hvordan din fratrædelse meldes ud i organisationen og til samarbejds­partnere. 

Husk, at arbejdsgiveren ikke selv må fortælle den direkte årsag.