Har du styr på dine ubrugte feriedage?

PROSAS jurister kommer her med svar på, hvad du skal gøre, hvis ikke du får brugt dine 16,64 feriedage inden 1. september 2020?

Den 1. maj i år har mange af os fået 16,64 feriedage, som i udgangspunktet skal bruges inden udgangen af august, da den nye ferielov som bekendt træder i kraft den 1. september 2020.

Der er dog mulighed for at få overført ikke-brugte feriedage til afholdelse efter de nye regler jf. ferielovens § 48, hvis:

  • Du og arbejdsgiver ikke har lavet en aftale om afholdelse af feriedagene inden 31. august
  • Arbejdsgiver ikke har varslet ferien til afholdelse inden udgangen af august eller til afholdelse i september måned.
  • Ferien ikke er aftalt til udbetaling

Ferie ud over 20 dage kan efter anmodning fra medarbejderen i stedet udbetales efter 31. august 2020.

Det betyder at, aftaler du med din leder at du kan få overført 5 feriedage til det nye ferieår, så har du helt frem til den 31. december 2021 til at afholde feriedagene, da der i den nye ferielov er en længere ferieafholdelsesperiode, end vi kender fra den nugældende ferielov.

Er du i tvivl om dine feriedage, så kontakt PROSAs jurister eller læs mere om den nye ferielov her: https://www.prosa.dk/raad-og-svar/spoergsmaal-til-min-ansaettelse/ferie/

 

På grund af GDPR udfordringer er kommentarmodulet midlertidigt deaktiveret.