Aktive it-studerende i PROSA/STUD

Aktive it-studerende er rygraden i PROSAs STUD-afdeling. Her mødes it-studerende fra hele landet for at diskutere it-politik, studievilkår og faglighed.

Det er let at blive en del af fællesskabet, både der hvor du bor, eller hvis du gerne vil engagere dig i et specifikt it-fagligt emne.

PROSA/STUDs bestyrelse

It-studerende fra hele landet mødes i bestyrelsen for at arbejde for en bedre hverdag i studie- og arbejdslivet.

Bestyrelsen arbejder med politiske kampagner om it-politiske emner som overvågning og automatisering, men også om levevilkår og studiemiljø - f.eks. mod SU-forringelser og for flere undervisningstimer på it-uddannelserne.

Lokale aktiviteter bliver desuden understøttet af bestyrelsen gennem STUD-organizerne og lokalstøtteordningen. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på STUDtræffet i efteråret. Men møderne er åbne og alle studiemedlemmer kan komme med punkter til dagsordenen.  

STUDtræf

It-politik, ny teknologi og nørdet hygge. Hvert efterår afholdes STUDtræf for PROSAs studiemedlemmer med et aktuelt tema.

Træffet er gratis og afsluttes med en generalforsamling. Find det i kalenderen.

Vær aktiv lokalt

Der er flere muligheder for at være aktiv, hvor du bor eller studerer. PROSA er til stede på studiestederne og har et ungdomsudvalg for medlemmer under 35 år i København, Aarhus og Odense.

Derudover arbejder vi hele tiden med at lave lokale grupper af aktive medlemmer.