Aktive it-studerende i PROSA/STUD

Aktive it-studerende er rygraden i PROSAs STUD-afdeling. Her mødes it-studerende fra hele landet for at diskutere it-politik, studievilkår og faglighed.

Det er let at blive en del af fællesskabet, både der hvor du bor, eller hvis du gerne vil engagere dig i et specifikt it-fagligt emne.

PROSA/STUDs bestyrelse

It-studerende fra hele landet mødes i bestyrelsen for at arbejde for en bedre hverdag i studie- og arbejdslivet.

Bestyrelsen arbejder med politiske kampagner om it-politiske emner som overvågning og automatisering, men også om levevilkår og studiemiljø - f.eks. mod SU-forringelser og for flere undervisningstimer på it-uddannelserne.

Lokale aktiviteter bliver desuden understøttet af bestyrelsen gennem STUD-organizerne og lokalstøtteordningen. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på STUDtræffet i efteråret. Men møderne er åbne og alle studiemedlemmer kan komme med punkter til dagsordenen.  

STUDtræf

It-politik, ny teknologi og nørdet hygge. Hvert efterår afholdes STUDtræf for PROSAs studiemedlemmer med et aktuelt tema.

Træffet er gratis og afsluttes med en generalforsamling. Find det i kalenderen.

Vær aktiv lokalt

Der er flere muligheder for at være aktiv, hvor du bor eller studerer. PROSA er til stede på studiestederne og har ungdomsudvalg for medlemmer under 35 år i København, Aarhus og Odense.

Derudover arbejder vi hele tiden med at lave lokale grupper af aktive medlemmer. 

Sidst revideret

29. januar 2021

Kontakt

Mathilde Damsgaard

organiseringskonsulent

mkd@prosa.dk

33 36 41 41