Vi støtter dit studiemiljø - du bestemmer hvordan!

 

Studerende ved, hvad studerende har brug for! Derfor hjælper vi dig videre med dine idéer og initiativer til gavn for andre it-studerende på dit studiested.

Vi samarbejder med lokale studenterforeninger og støtter økonomisk i forhold til antal PROSA-medlemmer.

Gør dine idéer til virkelighed

Et kursus i pentest, en festival for dataloger eller en kampagne om overvågning. Hvis du har en god idé, så kan vi sammen føre den ud i livet. PROSA er et fællesskab af aktive it-studerende. Vi laver aktiviteter sammen - på studiestedet, online og der, hvor du bor.

Brug kontaktinformationerne på denne side, så du kan komme i kontakt med medlemmer, ansatte eller din lokale STUD-organizer.

Økonomisk støtte til lokale studenterorganisationer

Vores "lokalstøtteordning" giver økonomisk støtte til aktiviteter, som afholdes af lokale studenterorganisationer.

Vi støtter med et beløb, som afgøres af, hvor mange PROSA-medlemmer, der er på den/de uddannelser, som organisationen dækker. I har op til 45 kr. pr. medlem pr. halvår at bruge på lokale aktiviteter.

PROSA-medlemskab er gratis for studerende - og jo flere medlemmer, jo mere støtte!

Krav til de aktiviteter vi støtter:

I bestemmer selv, hvordan I bruger støtten - men få det godkendt hos en konaktperson eller organizer, før I går i gang.

Målet er, at pengene skaber aktivitet og kommer fællesskabet til gode. Vi beder om at:

  • Aktiviteten potentielt set kommer alle studerende til gode (dvs. bestyrelsesmiddage og lignende er udelukket).
  • Pengene er øremærket en bestemt aktivitet eller genstand. Vi har eksempelvis støttet med et trommesæt til et musiklokale for datalogi-studerende.
  • I nævner, at PROSA har støttet aktiviteten og hjælper med at udbrede kendskabet til PROSA STUD. Er det en ting, skal PROSAs logo på genstanden.
  • Vi vil meget gerne have at I tager billeder og skriver lidt om den støttede aktivitet på sociale medier.

Sådan udbetales lokalstøtten:

Der er flere måder:

  1. I sender en kopi af et bilag eller lignende til en af PROSAs kontaktpersoner (se højrekolonne), og vi overfører penge til jeres konto.
  2. Eller I indsender faktura, som vi betaler ( skal aftales på forhånd).

Hør evt. nærmere hos én af PROSA STUDs kontaktpersoner (se højrekolonne).

Studenterforeninger vi samarbejder med:

 

Analog (café)

IT Universitetet

Campus Cup

IT Universitetet

Datalogisk Fagråd

Københavns Universitet

DAT/INF

Roskilde Universitetscenter (RUC)

DE-klubben

Institut for Elektroniske systemer, Aalborg Universitet 

DSAU

Datalogi, Aarhus Universitet.

DSR

Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.

Fagudvalget ved Dania Games

Erhvervsakademi Dania, Greenaa

FixD 

Foreningen for studerende på Interaktionsdesign, Aalborg Universitet. 

F-Klubben

Aalborg Universitet.  

Fredagsbaren

Aarhus Universitet

HumTek rådet

Roskilde Universitetscenter (RUC)

 

IMADA Fagråd

Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet.

IT-tutor

IT’s tutorforening, Aarhus Universitet.

ITU-Innovators

IT Universitetet

ITU LAN

IT Universitetet

KAF

Katrinebjergs Atletikforening, Aarhus Universitet.

PANIK!

Festforening for studerende på Katrinebjerg, Aarhus Universitet

ROSSUM CLUB

Forening for studerende ved Robotics, Aalborg Universitet

SAIS

Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. 

SOFA-IT

It-studier, Aarhus Universitet. 

StupIT

IT Universitetet

Sidst revideret

20. november 2019

Kontakt

Mathilde Damsgaard

organiseringskonsulent

mkd@prosa.dk

33 36 41 41