Vi støtter dit studiemiljø - du bestemmer hvordan!

 

 

Studerende ved, hvad studerende har brug for! Derfor hjælper vi dig videre med dine idéer og initiativer til gavn for andre it-studerende på dit studiested.

Vi samarbejder med lokale studenterforeninger, og støtter økonomisk, efter antal PROSA-medlemmer.

Gør dine idéer til virkelighed

Et kursus i pentest, en festival for dataloger eller en kampagne om overvågning. Hvis du har en god idé, så kan vi sammen føre den ud i livet. PROSA er et fællesskab af aktive it-studerende, hvor vi laver aktiviteter sammen. På studiestedet, online og der, hvor du bor.

Brug kontaktinformationerne på denne side, så du kan komme i kontakt med medlemmer, ansatte eller din lokale STUD-organizer.

Økonomisk støtte til lokale studenterorganisationer

Vores "lokalstøtteordning" giver økonomisk støtte til aktiviteter, som afholdes af lokale studenterorganisationer.

Vi  støtter med et beløb, som afgøres af, hvor mange PROSA-medlemmer, der er på den/de uddannelser, som organisationen dækker. I har op til 45 kr. pr. medlem pr. halvår at bruge på lokale aktiviteter.

PROSA-medlemskab er gratis for studerende - og jo flere medlemmer, jo mere støtte!

Krav til de aktiviteter vi støtter:

I bestemmer selv, hvordan I bruger støtten - men få det godkendt hos en konaktperson eller organizer, før I går i gang.

Målet er, at pengene skaber aktivitet og kommer fællesskabet til gode. Vi beder om at:

  • Aktiviteten potentielt set kommer alle studerende til gode (dvs. bestyrelsesmiddage og lignende er udelukket).
  • Pengene er øremærket en bestemt aktivitet eller genstand. Vi har eksempelvis støttet med et trommesæt til et musiklokale for datalogi-studerende.
  • I nævner, at PROSA har støttet aktiviteten og hjælper med at udbrede kendskabet til PROSA STUD. Er det en ting, skal PROSAs logo på genstanden.
  • Vi vil meget gerne have at I tager billeder og skriver lidt om den støttede aktivitet på sociale medier.

Sådan udbetales lokalstøtten:

Der er flere måder:

  • I indsender faktura, som vi så betaler.
  • I sender en kopi af et bilag eller lignende til en af PROSAs kontaktpersoner (se højrekolonne), og vi overfører penge til jeres konto.

Hør evt. nærmere hos én af PROSA STUDs kontaktpersoner (se højrekolonne).

Studenterforeninger vi samarbejder med:

DE-klubben

Institut for Elektroniske systemer, Aalborg Universitet 

DSAU

Datalogi, Aarhus Universitet.

DSR

Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.

Fagudvalget ved Dania Games

Erhvervsakademi Dania, Greenaa.

F-Klubben

Aalborg Universitet.  

IMADA Fagråd

Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet.

IT-tutor

IT’s tutorforening, Aarhus Universitet.

KAF

Katrinebjergs Atletikforening, Aarhus Universitet.

ODDS

Digitalt design, Aarhus Universitet. 

PANIK!

Festforening for studerende på Katrinebjerg, Aarhus Universitet

ROSSUM CLUB

Forening for studerende ved Robotics, Aalborg Universitet

SAIS

Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. 

SOFA-IT

It-studier, Aarhus Universitet. 

FixD 

Foreningen for studerende på Interaktionsdesign, Aalborg Universitet. 

Sidst revideret

4. januar 2018

Kontakt

Amalie Jørgensen

organiseringskonsulent

abj@prosa.dk

33 36 41 27