It og samfund

2021: Brugen af AI skal reguleres

Thomas Ploug er professor ph.d. ved Aalborg Universitet i København. Arbejder med problemer inden for anvendt etik, herunder specielt dataetik, sundhedsetik og forskningsetik. Tidligere medlem af Etisk Råd og nuværende medlem af SIRI-kommissionen.

Prosabladet har bedt otte it-professionelle om at svare på, hvilken personlig erfaring fra deres arbejdsliv de tager med sig fra 2020. Og hvad der bliver it-fagets største udfordring det kommende år.

Hvilken personlig erfaring fra dit arbejdsliv tager du med dig fra 2020 ind i 2021?

Som dataetiker med interesse for kunstig intelligens (AI) har det været opmuntrende at iagttage, hvordan diskussionen af de etiske aspekter af AI har engageret forskere, udviklere, politikere, organisationer, ekspertudvalg og kommissioner over hele verden. Etisk ansvarlighed er blevet et kollektivt projekt snarere end ideologi og interessekamp.

Hvilket emne, trend eller diskussion inden for it vil – set fra dit it-faglige perspektiv – komme til at præge 2021?

Klima og AI. Særligt to forhold: Dels klimaaftrykket fra AI, dels hvordan AI kan anvendes målrettet i at løse det globale klimaproblem.

Hvad vil i dine øjne blive it-teknologiens største udfordring det kommende år?

Typer af AI rejser som bekendt det såkaldte black-box problem – umuligheden af at forklare alle aspekter af AI ”beslutninger”. Mange har ydet bidrag til løsningsforslag. Selv har jeg foreslået, at kravet til AI ikke er forklaring i streng forstand, men information, som gør det muligt for borgere at anfægte AI-beslutninger. At finde en passende regulering, der kan guide AI-udviklingen, er et problem, der skal løses i den nærmeste fremtid.

Hvad er dit nytårsønske på dit eget it-felt i 2021?

Som dataetiker har jeg to ønsker. For det første, en afbalanceret regulering. Brugen af AI skal reguleres på måder, der sikrer demokratisk kontrol, men reguleringen må ikke ødelægge mulighederne for at gavne samfundet gennem udviklingen af AI. For det andet, at der gøres en indsats på samfundsniveau for at øge den almindelige borgers forståelse for AI. Demokratisk kontrol med AI starter med dannelse.