Seks vigtige løsningsforslag til politikerne

Niels Bertelsen om deepfakes

Partiernes gruppeformænd er indkaldt til møde om håndtering af deepfakes og kunstig intelligens. Læs PROSAs seks løsningsforslag her.

Når partiernes gruppeformænd skal mødes for at lande en frivillig aftale om brugen af deepfakes og kunstig intelligens, er det vigtigt at de lytter den faglige ekspertise fra de it-professionelle. I en pressemeddelelse fra folketinget fremgår det, at præsidiet indkalder gruppeformændene til et møde på baggrund af den aktuelle debat om brug af deepfakes.

Det er positivt med øget fokus på fake news, deepfakes og lignende trusler mod demokratiet, men det er vigtigt at tage eksperterne med på råd, siger it-fagforeningens formand, Niels Bertelsen.

PROSA har allerede seks løsningsforslag til politikerne:

 1. Krav til mærkning af AI-produceret foto-, lyd og video indhold herunder deepfakes og fake news.
   
 2. Hårdere sanktioner og mærkbare bøder i forhold til udbydere af platforme, hvor fake news indhold deles og krav om at platforme skal reagere på henvendelser fra myndighederne og fjerne indhold inden for maksimalt en døgn.
   
 3. Hårdere sanktioner, bøder og straffe over for kriminalitet begået ved brug af deepfakes.
   
 4. Krav om samtykke fra berørte borgere før deepfakes benyttes og deles. Hvis ikke er det klart lovbrud.
   
 5. Endnu større fokus på at stille troværdige medier og platforme til rådighed, hvor indhold altid er valideret. Public service-behovet.
   
 6. Oprettelse af døgnåbne callcentre i hele landet, som borgere kan kontakte omkring tvivl i forhold til digital færden, krænkelser eller kriminalitet, og som har myndighed til at hjælpe hurtigt i forhold til at få fjernet materiale fra platforme (udover det eksisterende fra digitaliseringsstyrelsen).

”Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed for politikerne, og opfordrer dem til at inddrage dygtige it-professionelle, når teknologiske udfordringer med kunstig intelligens skal vurderes og løses,” siger Niels Bertelsen.

> Læs også: Hvorfor skal borgere selv lægge arm med Meta og it-kriminelle?