Overenskomster

IBM afviser konfliktvarsel

Næste stop er Arbejdsretten, efter IBM har afvist PROSAs konfliktvarsel. Den 13. maj bliver det afgjort, hvordan kampen fortsætter.

PROSA afsendte konfliktvarsel til IBM den 20. februar, men det tog ikke arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) lang tid at afvise det på vegne af IBM. DI vurderer, at konfliktvarslet er ugyldigt, fordi HK Privat har en mindre overenskomst med IBM i forvejen. Når en virksomhed er overenskomstdækket, kan de ansatte kun gå i konflikt, når overenskomsten skal fornys, og det er ikke tilfældet her.

- IBM har systematisk flyttet højtlønnede medarbejdere ud af overenskomsten og nægtet at forny overenskomster for virksomhedsoverdragede medarbejdere. Det er simpelthen forkert at sige, at man er en overenskomstdækket virksomhed, hvis man laver et system, der afskærer hovedparten af medlemmerne fra at være dækket af den overenskomst, siger John Jørgensen, faglig konsulent i PROSA.

PROSA har bedt Arbejdsretten om en anerkendelse af strejkevarslet i overensstemmelse med hovedaftalen. Sagen bliver behandlet den 13. maj 2019 i Arbejdsretten. Det betyder, at et eventuelt andet konfliktvarsel og strejke først vil kunne blive derefter.

- Vi har medlemmernes opbakning, men der er selvfølgelig ingen, der ønsker en konflikt. Forhåbentligt bruger IBM den ekstra tid til at tænke sig om og finde respekten for den danske aftalemodel frem, siger John Jørgensen. 

Tidslinje:

1. oktober 2018 blev cirka 260 medarbejdere overdraget fra KMD og Tech Mahindra til IBM. De mistede deres overenskomst i overdragelsen.

28. november 2018 blev 47 af de overdragede medarbejdere fyret. Efterfølgende indledte PROSA erstatningssager på vegne af samtlige fyrede medlemmer.

19. december 2018 sendte PROSA og HK Privat overenskomstkrav til IBM. Efter 49 dage med dialog trak IBM pludselig stikket og DI overbragte meldingen om, at der ikke var grund til at indgå i forhandlinger om en overenskomst.

20. februar 2019 sendte PROSA et konfliktvarsel til IBM.

25. februar 2019 afviste DI konfliktvarslet på vegne af IBM.

13. maj 2019 afgør Arbejdsretten, om konfliktvarslet er gyldigt jf. hovedaftalen.