Overenskomster

PROSA varsler konflikt til IBM

PROSA har endnu en gang afsendt konfliktvarsel til IBM i Odense. Første gang var i februar i fællesskab med HK Privat, efter IBM afviste de to forbunds fælles overenskomstkrav.

- Vi har måttet tage processen lidt om igen, fordi HK Privats eksisterende overenskomst med IBM komplicerede forløbet mere, end vi havde forudset. Nu har PROSA sendt eget konfliktvarsel, det er endnu en gang blevet afvist, og nu har vi så sendt første konfliktvarsel kun fra PROSA, opsummerer John Jørgensen, faglig konsulent i PROSA.

Læs om baggrunden for overenskomstkravet til IBM.

De berørte medlemmer inviteres løbende til møder om situationen, og kun når der er opbakning fra medlemmerne, griber PROSA til handling. Når PROSAs medlemmer er klar til at nikke til afsendelsen af andet konfliktvarsel, kan konflikten begynde så tidligt som syv dage efter. Med sommeren for døren vil John Jørgensen ikke spekulere i, hvornår andet konfliktvarsel sendes afsted.

- Vi har medlemmernes opbakning, men der er selvfølgelig ingen, der ønsker en konflikt. Forhåbentligt bruger IBM den ekstra tid til at tænke sig om, siger John Jørgensen. 

Læs konfliktvarslet.

Tidslinje

1. oktober 2018 blev cirka 260 medarbejdere overdraget fra KMD og Tech Mahindra til IBM. De mistede deres overenskomst i overdragelsen.

28. november 2018 blev 47 af de overdragede medarbejdere fyret. Efterfølgende indledte PROSA erstatningssager på vegne af samtlige fyrede medlemmer.

19. december 2018 sendte PROSA og HK Privat overenskomstkrav til IBM. Efter 49 dage med dialog trak IBM pludselig stikket og DI overbragte meldingen om, at der ikke var grund til at indgå i forhandlinger om en overenskomst.

20. februar 2019 sendte PROSA et konfliktvarsel til IBM.

25. februar 2019 afviste DI konfliktvarslet på vegne af IBM.

10. april 2019 sendte PROSA eget overenskomstkrav til IBM.

8. maj 2019 afviste IBM overenskomstkravet.

14. juni 2019 afsendte PROSA konfliktvarsel til IBM.