Ansættelsesforhold, Outsourcing, Overenskomster, Fagforeningernes rolle

PROSA og HK rejser sag mod IBM om lovbrud

Fagforbundene PROSA og HK rejser nu sag mod IBM for brud på loven om virksomhedsoverdragelse. Forhandlinger om fyringer af overdragede medarbejdere fra KMD og Tech Mahindra afsluttedes tirsdag, og PROSA og HK forfølger nu de påtænkte fyringer ved at begære et fællesmøde med Dansk Arbejdsgiverforening.

De bebudede 90 fyringer i IBM er efter de lovbestemte forhandlinger blevet til 64. Ud af de 64 medarbejdere vil 63 være omfattet af en tryghedsaftale og dermed sikret en ekstra fratrædelsesgodtgørelse på op til 10 måneder, hvis de bliver opsagt inden nytår.

- Færre fyringer er positivt, men det ændrer ikke ved, at IBM bryder loven om virksomhedsoverdragelse ved usagligt at fyre udelukkende blandt de overdragede medarbejdere uden at sætte sig ind i deres kompetencer, siger John Jørgensen, faglig konsulent i PROSA.

I dag begærer PROSA og HK gennem hovedforbundene FTF og LO derfor et fællesmøde med Dansk Arbejdsgiverforening. Dermed skippes det i processen traditionelle mæglingsmøde mellem parterne.

- Vi er så sikre på, at der er sket et brud på loven om virksomhedsoverdragelse, at vi vil i Arbejdsretten så hurtigt som muligt. Vi har haft tre fælles medlemsmøder sammen med HK i løbet af den seneste uge, og alle steder fortæller medlemmerne, at de på ingen måde er blevet kompetenceafklaret, siger John Jørgensen.

Derudover læner lovbruddet sig op af udmeldinger fra IBM’s nordiske chef, som meget tidligt i overdragelsesprocessen fortalte til netmediet Computerworld, at de overdragne medlemmer i løbet af et par år ville lave noget helt andet.

En sejr i arbejdsretten kan betyde enten tilbagetrækning af fyringerne eller mere sandsynligt en godtgørelse til de fyrede medlemmer.