Sådan foregår forsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster.

På grund af coronakrisen bliver delegeretforsamlingen i år holdt på en helt anden måde end sædvanligt. Forsamlingen afholdes virtuelt over en enkelt dag, lørdag d. 14. november kl. 11-17 og med en reduceret dagsorden.  

Delegeretforsamlingen skal primært beskæftige sig med det fremadrettede og valgene til de forskellige poster i PROSA, men de delegerede skal også godkende foreningens regnskaber.

På delegeretforsamlingen skal de delegerede også vedtage PROSAs kommende arbejdsplan og den afgående hovedbestyrelse fremlægger derfor sit forslag til en arbejdsplan.

I år foreslår HB først og fremmest fokus på:

  • De it-professionelles arbejdsvilkår
  • Hvervning af nye medlemmer
  • Overvågning i samfundet
  • Kvinder i it-faget
  • Grøn it

De delegerede kan op til delegeretforsamlingen også komme med forslag til arbejdsplanen. Har du forslag til arbejdsplanen, som du ønsker behandlet på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hænde fredag den 30. oktober. 

Har du forslag, som du ønsker at delegeretforsamlingen skal behandle, skal de være sendt til sekretariatet senest fredag den 18. september.