Sådan foregår forsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster.

Forsamlingen følger en helt bestemt dagsorden hen over de to dage, som delegeretforsamlingen varer.  

Du kan se hele dagsordenen her (afventer).

Lørdag bruges til at kigge tilbage på den periode, der er gået, og de delegerede skal godkende blandt andet hovedbestyrelsens beretning og foreningens regnskab.

Du kan se hovedbestyrelsens beretning for perioden 2018-20 her.
Du kan se regnskabet her (afventer).

Søndag kigger de delegerede fremad og skal blandt andet vedtage PROSAs kommende arbejdsplan og den afgående hovedbestyrelse fremlægger derfor sit forslag til en arbejdsplan.

Du kan læse hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan her.

I år foreslår HB først og fremmest fokus på:

  • De it-professionelles arbejdsvilkår
  • Hvervning af nye medlemmer
  • Overvågning i samfundet
  • Kvinder i it-faget
  • Grøn it

De delegerede kan op til delegeretforsamlingen også komme med forslag til arbejdsplanen. Har du forslag til arbejdsplanen, som du ønsker behandlet på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hænde fredag den 30. oktober.

Har du forslag, som du ønsker at delegeretforsamlingen skal behandle, skal de være sendt til sekretariatet senest fredag den 18. september.

Se de indsendte forslag her (afventer).