Arrangementer

PROSAs fremtid er i støbeskeen

Med en ny politikskole for unge medlemmer sætter PROSA fokus på at få unges it-mærkesager frem i lyset og hjælpe flere under 35 år i gang med det…

Arbejdsmiljø

Coronasmitte ved julefrokosten kan være en arbejdsskade

Når du er til julefrokost med din arbejdsplads, gælder lovene om arbejdsskader og arbejdsmiljø stadig. Det er vigtigt, at du reagerer på eventuelle…

Overvågning i samfundet

Big Data and The Police: Seminar om datadrevet politiarbejde

PROSA inviterer 14. december til paneldebat om politiets brug af datadrevet efterforskning. Mød blandt andre repræsentanter fra Palantir, som står bag…

Grøn it

Green_IT: Vejen til en bæredygtig it-branche

PROSAs midtvejsmøde Green_IT gav en række indsigter i, hvordan it-branchen og PROSA kan bidrage til klimaomstillingen.

Arbejdsmiljø

Ny vejledning beskytter medarbejdere mod tidspres

PROSA roser Arbejdstilsynet for at sætte klare retningslinjer for arbejdsgiverne, der får ansvar for at sikre, at medarbejderne ikke bukker under for…

Arbejdsløshed

PROSA/Øst forsvarer dagpenge til nyuddannede

PROSAs største lokalafdeling kalder det usolidarisk og i strid med fagbevægelsens formål at beskære dagpengesatsen for nyuddannede.

Digital forvaltning

Ny offentlig digitaliseringsstrategi: Lad os vende tankegangen

Offentlig digitalisering har kostet i hvert fald 3 milliarder skattekroner i skrottede it-systemer og forsinkelser siden 2000.* Ærgerlige penge, for…

Arbejdsmarkedet

Ny barselsaftale er en sejr for ligestillingen

Regeringen og støttepartiernes aftale om ligestilling af barselsrettigheder er en længe ventet sejr for ligestillingen. ”Men vi mangler stadig, at der…

Overvågning i samfundet

Ny logningslov dumper Trump-testen

Justitsministeriet har en revision af logningsbekendtgørelsen på trapperne, og PROSA har sendt et stærkt kritisk høringssvar. Den nye udformning af…

Syngende protest mod dagpengeforringelser

De omkring 4.000 studerende, der er medlemmer af de it-professionelles fagforbund PROSA, afleverer syngende protest til Fagbevægelsens…

Trepartsaftalen overser væsentligt middel til at sikre arbejdskraft til vores virksomheder

Der kan allerede nu hentes ubegrænset mængder af arbejdskraft fra Europa. Til it-området faktisk også fra hele verden – de skal bare have den samme…

Fagforeninger i protest mod dagpengeforslag

PROSA og en lang række andre fagforbund appellerer til Folketinget om at droppe forslag om forringede dagpenge til nyuddannede.

Løn

Stor forskel på stigninger i it-startlønninger

Startlønningerne for privatansatte it-professionelle er steget 12,4 procent på fem år, viser PROSAs lønstatistik. Det er kun et par procent over den…

Absurd, at regeringen vil satse på frivilligt arbejde

Med etableringen af et cyberhjemmeværn satser regeringen på frivilligt arbejde fra højt specialiserede faggrupper som en fast struktur. Men…

Pressemeddelelse, Arbejdsmarkedet

PROSA: Fuld lønkompensation ved øremærket barsel

Det er et stort skridt fremad for ligestillingen, at Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet enige om en model for…

Regeringens reformudspil straffer de unge

PROSA går skarpt i rette med regeringens planer om kraftigt forringede dagpengevilkår for nyuddannede.

Service fra PROSA, PROSA internt

Vedtaget: Karensperioder på medlemsservices

Efter en ventetid på knap ti måneder, bød PROSA-formand Niels Bertelsen 4. september 45 delegerede velkommen til anden del af Delegeretforsamling…

Løn

Her er de højeste og laveste it-lønninger

Forskellen i gennemsnitslønnen for it-professionelle svinger med mere end 40.000 kr. om måneden. It-professionelle hos de højest betalende…

Overvågning i samfundet

Tillid er godt - en retsstat uden overvågning er bedre

Justitsministeren har endnu en gang sat lighedstegn mellem overvågning og frihed. Denne gang gør ministeren det til et spørgsmål om tillid til staten.…

Grøn it

PROSA bliver medlem af Right to Repair

Som den første fagforening er PROSA blevet medlem af bevægelsen Right to Repair Europe, der arbejder for at indføre minimumsstandarder for design af…