Privatansatte vest for Storebælt 3-12 års it-erfaring

VestIt og forretningsprocesser
It-erfaringBruttoløn
0 - 3 år36.833
438.247
539.622
640.960
742.259
843.521
944.744
1045.930
1147.078
1248.187

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.