Er du eller din kollega ramt af stress

Har du en kollega eller er du selv ramt af stress, er det væsentligt at få en afklaring af hvor hårdt stressen har ramt.

Er der behov for en sygemelding, eller er der primært tale om, at der skal være en restitueringsperiode samt i værksættes nogle forebyggelsesforanstaltninger på arbejdspladsen.

Sygemeldt med stress

Start behandlingen med det samme

Er du eller din kollega sygemeldt med stress er det væsentligt at behandlingen starter med det samme. Egen læge kan naturligvis henvise til en psykolog, men har virksomheden en sundhedsforsikring eller en psykologordning kan man trække på den.

Aftal hvordan du kan komme tilbage

Det vil være en fordel tidligt i forløbet at tænke på tilbagevenden. Dette kan gøres til en del af behandlingsforløbet. Man skal således ikke nødvendigvis tænke først rask og så kan jeg vende tilbage til arbejde.Ofte kan tilbagevending til jobbet være en del af behandlingen.

Det vil ofte være svært for en stressramt selv at begynde at tænke på at komme tilbage på arbejde. Det er derfor også et punkt hvor du kan hjælpe som kollega.

Der lægges i dag op til at virksomheden bliver inddraget i forløbet, og medvirker til en gradvis tilbagevenden. Dette kan ske ved at aftale en fastholdelsesplan.

En gradvis tilbagevenden kan enten være i form af nogle meget simple opgaver nogle få timer om ugen, eller at man til at begynde med kommer ind til frokost en gang om ugen.

Hvad der er rigtigt at gøre er i høj grad et spørgsmål om hvor hårdt den sygemeldte er ramt.
Det er langt fra alle virksomheder der er parate til at indgå i en gradvis tilbagevenden, i nogle tilfælde fordi det ikke er noget de har erfaring med.

Her kan det være en god ide at hente hjælp til at tale mulighederne igennem. Det kan selvfølgelig være arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten, hvis der er en sådan, men det kan også være folk udefra der har erfaring med forløb der bringer sygemeldte tilbage på arbejdet.

Har du en erhvervsevnetabsforsikring, gennem dit pensionsselskab, vil de ofte kunne hjælpe i denne situation.

Du kan læse mere om reglerne i forbindelse med sygdom på hjemmesiden sygeguide.dk