Indretning af arbejdspladsen

Vejledninger

PROSA har udgivet en detaljeret gennemgang af skærmarbejdspladsen: Hvad siger loven om skærmarbejdspladser

BFAkontor har udgivet to vejledninger om emnet:

Placering af printere

Printere og kopimaskiner som benyttes af mere end én person bør placeres i et selvstændigt teknikrum med god ventilation.

Man må ikke placere større printere eller kopimaskiner hvor der er arbejdspladser. Det vil sige at de ikke må stå i et åbent kontorlandskab.

Det kan være nødvendigt at placere en fælles printer i et gangareal, men I skal i så fald sikre, at den ikke generer gangarealets funktion som flugtvej. Endvidere skal der være tilstrækkelig ventilation til printeren, eventuelt i form af et lokalt sug.

Små printere, der kun benyttes af en person, kan placeres på kontoret, hvis de kun benyttes i begrænset omfang. En tommelfingerregel er maksimalt 20 sider om dagen.

Skal du diskutere printere og kopimaskiners placering med din arbejdsgiver kan du henvise til BFAkontors vejledning om emnet (se side 15).

Størrelsen på kontoret

Der er relativt få præcise krav til størrelsen på kontoret. Af Arbejdstilsynets vejledning fremgår det at:

<link _blank>At-vejledning Arbejdsrum på faste arbejdssteder

  • Rumhøjden skal normalt være mindst 2,5m.
  • Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum være 7 m²
  • Et luftrum på 12 m³ for hver beskæftiget i arbejdsrummet vil normalt være tilstrækkeligt.
  • Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m³ pr. beskæftiget.

<link>At-vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar

  • Der bør være 110 cm fra kanten af arbejdsbordet til nærmeste inventar.
  • Der skal være plads til arbejdsbordet og bordet skal have en størrelse så det passer til arbejdet. Det betyder at det skal være dybt nok til at syns afstanden skærmen til skærmen er passende samtidig med at man har støtte til sine underarme mens man arbejder ved pc”en. Der skal være plads nok på bordet til de mappe og andet man skal bruge i sit arbejde.