29 organisationer: Drop absurde ressourceforløb

Organisationerne i #VærdigReform har skrevet en tekst, du kan sende til jobcenteret, hvis du søger førtidspension og tvinges i meningsløse ressourceforløb.

Organisationerne bag samarbejdet #VærdigReform hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymrede for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste, vores folkevalgte samt Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning.

Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni:

”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med”

Borgere må ikke komme i klemme

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension, om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension blev vedtaget 24. maj 2018 og træder i kraft fredag den 1. juni 2018.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er ”formålet med loven at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet”.

29 faglige og sociale organisationer i #VærdigReform er medafsendere på denne pressemeddelelse.

Samarbejdet sætter fokus på de store problemer, som reformen om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013, har medført. Med blandt andet en halvering af antallet af tilkendelser af førtidspensioner og absurde eksempler på årelange indholdsløse ressourceforløb for syge og nedslidte mennesker.

Samarbejdet #VærdigReform har derfor udarbejdet og foreslået seks konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen til ministeren, forligskredsen og medlemmerne af beskæftigelsesudvalget: www.vaerdigreform.dk/de-seks-krav

Som PROSA-medlem kan du altid få hjælp og vejledning, hvis du oplever problemer med dit ressourceforløb.

De 29 organisationer bag initiativet

Ansatte Tandlægers Organisation, Bedre Psykiatri, Bibliotekarforbundet, Blik og Rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Artist Forbund, Dansk El-forbund, Dansk Fibromyalgi-Forening, Dansk Handicap Forbund, Dansk Magisterforening, Dansk Psykologforening, Danske Handicaporganisationer, Den Sociale Retshjælps Fond, Fagligt Fælles Forbund 3F, FOA, Gigtforeningen, LEV, Malerforbundet i Danmark, PROSA, Serviceforbundet, SIND, Socialpædagogerne, Den Boligsociale Fond, Uddannelsesforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, Hærens Konstabel- og Korporalforening HKKF, Uddannelsesforbundet.

botMessage_toctoc_comments_9210