Løn

Lønstatistik – dit stærkeste våben

PROSAs lønstatistik kan give dig svar på mange spørgsmål om lønniveau og arbejdsforhold i it-branchen. Husk at deltage inden 6. marts 2022.

Hvad tjener en webudvikler i Jylland? Hvor meget steg lønnen sidste år for offentligt ansatte it-supportere? Hvad er bruttolønnen for en systemudvikler med 15 års erfaring?

De færreste it-professionelle kan formentlig svare på de tre spørgsmål på stående fod – med mindre de altså har PROSAs lønstatistik lige ved hånden.

Hvert år indhenter PROSA besvarelser fra så mange medlemmer som muligt og kan på den måde danne et ret præcist billede af lønudviklingen i it-faget det seneste år.

Men det kræver, at medlemmerne bakker op om lønstatistikken og bruger de fem minutter, det tager at indtaste oplysninger om grundløn, tillæg, ferie og pension i det spørgeskema, som alle medlemmer har modtaget i slutningen af januar.

”Jo flere, der deltager, jo bedre bliver vores lønstatistik, og jo bedre kan vi også hjælpe og rådgive medlemmerne. Vi bruger blandt andet lønstatistikken til karriererådgivning, og når vores jurister gennemlæser ansættelseskontrakter og giver gode råd til lønforhandlingerne”, siger Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i PROSA.

Vigtigt værktøj

Du kan også selv bruge lønstatistikken til at sammenligne it-job og måle din løn på baggrund af anciennitet og uddannelsesniveau. Det kan være relevant, næste gang du skal forhandle løn eller skifte arbejdsplads.

”Lønstatistikken er hvert år det mest populære indhold på PROSAs hjemmeside, så den er et vigtigt våben, når medlemmerne skal samle ammunition til den næste lønforhandling eller skal forhandle kontrakt med en ny arbejdsgiver”, siger Hanne Lykke Jespersen.

Se sidste års lønstatistik her

Alt peger på, at de fleste it-virksomheder er sluppet rigtig godt igennem coronakrisen. IT-Branchen, der repræsenterer cirka 800 it-virksomheder, melder om et rekordår både målt på omsætning, eksport og antal ansatte.

I tredje kvartal af 2021 steg den samlede omsætning til 70,8 milliarder kroner – en stigning på 11,9 procent i forhold til året før. Antallet af ansatte i it-faget er ifølge IT-Branchen vokset med 5.757 personer i løbet af 2021, så det i dag er 99.684 fuldtidsansatte i it-branchen.

PROSA oplever også stor efterspørgsel på it-professionelle, og de seneste ledighedstal fra december 2021 viser en ledighed blandt medlemmerne på bare 2,93 procent. Sammenlignet med året før, hvor ledigheden var på 5,39 procent, er det næsten tale om en halvering.

”Mange medlemmer fortæller, at de har haft et enormt travlt år, som blandt andet skyldes, at mange virksomheder har travlt med den digitale omstilling og med at bygge den nødvendige it-sikkerhed i takt med, at flere arbejder hjemme. Vi har en forventning om, at det vil afspejle sig i højere lønninger”, siger Hanne Lykke Jespersen.

Regler for hjemmearbejde

I år indeholder undersøgelsen desuden spørgsmål om hjemmearbejde – herunder om der er lavet nye retningslinjer på din arbejdsplads, og om hjemmearbejdet er tvunget eller frivilligt – og om der har været afholdt lønsamtaler.

”Vi vil gerne prøve at afdække, hvor udbredt aftalerne om hjemmearbejde er, og hvordan de forskellige virksomheder har grebet det an. Det er vigtigt, at vi fastholder ordentlige arbejdsforhold, også når arbejdet foregår derhjemme”, siger Hanne Lykke Jespersen.

Sidste chance for at deltage i årets lønstatistik er den 6. marts, og hvis du ønsker det, kan PROSAs rådgivere give dig en personlig tilbagemelding på dine løn- og ansættelsesvilkår.

”Vi vil gerne give den bedste service til vores medlemmer, og jo mere solidt vores datagrundlag er, jo bedre personlig feedback kan vi give”, siger Hanne Lykke Jespersen.