Arbejdsløshed

PROSA/Øst forsvarer dagpenge til nyuddannede

PROSAs største lokalafdeling kalder det usolidarisk og i strid med fagbevægelsens formål at beskære dagpengesatsen for nyuddannede.

Regeringens plan om at beskære nyuddannedes dagpengesats med en tredjedel er et helt uhørt angreb på alle lønarbejderes rettigheder.

Sådan lyder det i en skarp udtalelse fra generalforsamlingen i PROSA/Øst, som repræsenterer fagforbundet PROSAs privatansatte medlemmer øst for Storebælt.

”Vi ser med stor bekymring på regeringens forslag om at forringe vilkårene for dimittender på dagpenge” lyder det fra PROSA/Øst, der retter en del af kritikken mod Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og formand Lizette Risgaard, der hidtil ikke har taget klar afstand fra regeringens forslag.

Hvis regeringens forslag bliver til virkelighed, vil nyuddannede fremover gå fra den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner om måneden til bare 9.500 kroner før skat. Samtidig vil dagpengeperioden blive forkortet fra to år til et enkelt år.

I den anden ende af skalaen vil nyledige, der har været mange år på arbejdsmarkedet, få en højere dagpengesats end i dag. Men det er en forkert tilgang, mener PROSA/Øst.

”I PROSA/Øst ser vi fagbevægelsen som en katalysator for solidaritet og et middel til at løfte os alle – men især de svageste. Regeringens udspil løfter ganske rigtigt mange, men gør det på bekostning af de af os, der har det ringeste fodfæste på arbejdsmarkedet”, lyder det i udtalelsen.

PROSA/Øst understreger, at de har fuld tillid til tilstrækkeligheden af dimittendernes virkelyst og drift mod at bruge deres nyerhvervede kompetencer.

”Følgelig mener vi ikke, at økonomisk pression kan fungere som et virksomt værktøj til at få dimittender i arbejde – de gjorde det, hvis de kunne”, understreger PROSA/Øst, der mener, at en lavere dagpengesats for de nyuddannede skaber et nedadgående pres på vilkårene for alle arbejdere.

”Det er usolidarisk og i direkte modstrid med fagbevægelsens formål”, konstaterer PROSA/Øst.

Læs hele udtalelsen fra PROSA/øst her