It-politik

PROSA har en holdning til It-politik. Da vi repræsenterer fagligheden, bør vi være med til at påvirke samfundsudviklingen.

PROSA mener, at samfundet har gavn at af høre It-professionelle anbefalinger, når It benyttes i samfundet og blandt borgerne.

Mange politiske sager invoverer idag et element af It. Desværre der er en mangel på dybere forståelse af IT blandt politikere. Derfor forsøger PROSA at sætte fokus på samfundsrelevante It-sager.

PROSA er aktiv inden for mange områder. Blandt andet:

 • Bekæmpelse af softwarepatenter i Europa.
  Vi mener, at softwarepatenter vil skade innovationen og kun være til gavn for store virksomheder.
 • Bekæmpelse af masseovervågning af borgere.
  Vi har det helt fint med, at myndighederne laver målrettet overvågning af udvalgte personer, når der foreligger en retskendelse, men vi mener ikke, at hele befolkningen skal mistænkeliggøres.
 • Retten til fri kryptering.
  Vi mener, at man ikke skal kunne snage i borgernes privatliv uden retskendelse. Fri kryptering er et af redskaberne, som borgerne kan benytte til at beskytte sig.
 • Udbredelsen af brugen af åbne standarder.
  Standarder gør det nemmere for It-systemer at kunne udveksle data uden forvanskning af data.
 • Udbredelse af gode standarder for databeskyttelse.
  Borgernes privatliv skal beskyttes. Det kan gode standarder for databeskyttelse være med til.
 • Retten til et frit internet uden censur og uden kunstige begrænsninger.
  Vi mener, at netneutralitet er vigtigt for at nye services kan udvikles og vokse på nettet. 
 • Digitale rettigheder generelt.
  Der er ofte økonomiske interesser i at fratage borgerne rettigheder, men sjældent i at give flere rettigheder.

It- og Samfundsudvalget behandler disse emner.