PROSAs opbygning

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed. Delegeretforsamlingen lægger de overordnede retningslinjer for, hvordan vi som organisation skal arbejde.

Det er fx på delegeretforsamlingerne, at PROSAs formand, næstformand og forbundssekretærerne vælges og hvor forbundets vedtægter og arbejdsplan besluttes.

Delegeretforsamlingen afholdes hvert andet år (i de lige år) i en weekend i november.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er PROSAs højeste myndighed mellem delegeretforsamlingerne. Hovedbestyrelsen varetager det koordinerende arbejde mellem lokalafdelingerne og sikrer, at delegeretforsamlingens politiske beslutninger føres ud i livet. Hovedbestyrelsen kan også af egen drift tage sager op.

Hovedbestyrelsen afholder 8-10 møder om året og møderne afholdes i weekender. Se hovedbestyrelsens medlemmer.

Lokalafdelingen

Som medlem af PROSA er du medlem af den lokalafdeling, der hører til din arbejdsplads.

Lokalafdelingen ledes af en lokalafdelingsbestyrelse som vælges på afdelingens generalforsamling 1 gang om året. PROSAs lokalafdelinger er en vigtig del af PROSAs beslutningsproces. Se PROSAs lokalafdelinger

Udvalg

PROSA har en række udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen til at tage vare på foreningens politik. Du kan læse mere om de forskellige politiske udvalg og deres områder her.