Offentligt ansatte 13-22 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
1336.723
1437.106
1537.465
1637.800
1738.111
1838.397
1938.660
2038.899
2139.113
2239.304

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan duhente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.