Offentligt ansatte 23-31 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
2339.471
2439.613
2539.732
2639.826
2739.896
2839.943
2939.965
3039.963
3139.937

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan duhente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.