Offentligt ansatte 3-12 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
0 - 3 år31.570
432.193
532.793
633.368
733.920
834.447
934.950
1035.430
1135.885
1236.316

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan duhente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.