Ledelse/projektledelse

OffentligLedelse/projektledelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5-9 år3   37.414
15-19 år4   57.154
20-24 år2    
25-29 år745.92848.12160.73950.894
30-34 år3   48.395
over 36 år4   49.086
Total2341.65147.77258.29249.525


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Ledelse/projektledelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.