Privatansatte øst for Storebælt 3-12 års it-erfaring

ØstDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
2362.120
2462.837
2563.555
2664.273
2764.990
2865.708
2966.425
3067.143
3167.861
3268.578

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.