Privatansatte vest for Storebælt 0 - 9 års erhvervserfaring

Bachelor i datalogi Vest
ErhvervserfaringBruttoløn
041.614
142.972
244.326
345.673
447.009
548.328
649.629
750.907
852.158
953.378

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.


For lønudvikling beregnet ved lineærregression

Vælg antal års erhvervserfaring