Privatansatte vest for Storebælt 0 - 9 års erhvervserfaring

Datalogi Vest
ErhvervserfaringBruttoløn
043.595
148.262
252.364
355.931
458.995
561.586
663.738
765.480
866.845
967.863

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.


For lønudvikling beregnet ved lineærregression

Vælg antal års erhvervserfaring