Offentligt ansatte 3-12 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
0 - 3 år29.050
430.117
531.106
632.018
732.856
833.623
934.321
1034.953
1135.521
1236.028

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan duhente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.