Offentligt ansatte 3-12 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
1336.476
1436.868
1537.206
1637.493
1737.732
1837.924
1938.073
2038.181
2138.250
2238.282

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan duhente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.