Offentligt ansatte 23-32 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
2338.282
2438.250
2538.190
2638.103
2737.994
2837.863
2937.713
3037.548
3137.369
3237.179

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan duhente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.