Offentlig 13-22 års it-erfaring

OffentligDrift: host/ slutbrugerudstyr/ netværk
It-erfaringBruttoløn
1339.085
1439.434
1539.742
1640.013
1740.250
1840.457
1940.636
2040.790
2140.925
2241.041

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.