Offentlig 23-32 års it-erfaring

OffentligDrift: host/ slutbrugerudstyr/ netværk
It-erfaringBruttoløn
2341.143
2441.235
2541.319
2641.399
2741.477
2841.558
2941.645
3041.741
3141.849
3241.972

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.