Offentlig 5-14 års it-erfaring

OffentligDrift: host/ slutbrugerudstyr/ netværk
It-erfaringBruttoløn
534.636
635.601
736.489
837.301
938.041
1038.711
1139.315
1239.855
1340.335
1440.758

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.